Russula carpini

Russula carpini.

Russula carpini R. Girard & Heinem.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Russule des charmes (френски), Hainbuchen-Täubling (немски), Сыроежка грабовая (руски).

Шапка Дълго време изпъкнала или полукълбовидна, накрая плоска, с плитка вдлъбнатина в центъра. С изменчиво и неравномерно оцветяване. Най-често розово-лилава, със зеленикав петнист център. Също може да е изцяло зелена, зелена-кафява, зелено-жълтеникава, бледолилава, винена или смес от тези цветове. Централната част може да е по-тъмна или да избледнее до кремава. Повърхността е гладка и влажна. Ръбът е изправен и слабо набразден при напълно развити екземпляри. Диаметър до 10 cm, но повечето плодни тела достигат 5-6 cm.

Ламели Отначало кремави, после охреножълти. Умерено гъсти до гъсти, частично прираснали, често разклонени, чупливи.

Пънче Цилиндрично или слабо бухалковидно. Бяло, понякога с жълти или охрени петна при застаряване. Повърхността е плитко набраздена. Височина до 8 cm.

Месо Бяло, тънко и чупливо. В пънчето се образуват кухини. Няма особена миризма. Вкусът на месото е нелютив, докато при ламелите често се усеща слаба лютивина.

Спори Споровият прашец е тъмноохреножълт. Спорите са с размери 8-10 х 7-8.5 μm. Орнаментирани са с едри шипчета без мрежест рисунък. Височината на шипчетата е до 2 μm.

Местообитание Широколистни гори, като образува микориза с габъри (Carpinus). Вероятно предпочита сенчести, усойни места във вътрешността на горите. Плододава на групи през лятото.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Russula carpini се разпознава по оцветяването на шапката, охреножълтите ламели и тъмния споров прашец, бялото пънче с тенденция да жълтее с възрастта, нелютивия вкус на месото и асоциацията с габър. Оцветяването на шапката варира в широки граници и може да имитира различни други видове гълъбки.

Russula romellii е по-едра и месеста гъба с виолетова шапка със зеленикав център. Пънчето остава бяло. Този вид се среща в букови гори.

Russula cuprea има изразен лютив вкус във всички части на плодното тяло.

Текста подготви П. Неделев.

Russula carpini.

Russula carpini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula carpini.

Russula carpini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula carpini.

Russula carpini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula carpini. Екземпляр със зелена шапка.

Russula carpini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula carpini. Младо плодно тяло.

Russula carpini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula carpini. Орнаментацията на спорите.

Russula carpini. Орнаментацията на спорите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 18 Юли, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>