Russula chloroides

Russula chloroides.

Russula chloroides (Krombh.) Bres.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

синоним Russula delica var. chloroides (Krombh.) Killerm.

У нас Няма име.

По света Blue band brittlegill (английски), Russule à lames glauques (френски), Schmalblättriger Weiß-Täubling (немски), Подгруздок зеленоватопластинковый (руски).

Местообитание Широколистни и иглолистни гори. Плододава поединично или на групи през лятото и есента. Видът е широко разпространен.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Russula chloroides е близък роднина на по-добре известната Бяла гълъбка (Russula delica). При R. chloroides се наблюдава синьо-зелена ивица на мястото на свързване на ламелите с пънчето, която отсъства при R. delica, както и бледозеленикав оттенък на ламелите на младите гъби.  R. chloroides също така има по-гъсти ламели от R. delica (10-16 срещу 3-9 в отсечка от 1 cm, според Kibby, 2017 г.). Sarnari изтъква тенденцията на шапката на R. chloroides да става дълбоко фуниевидна като достигне пълна зрялост, за разлика от по-плоската шапка на R. delica. На практика определянето на тези видове не винаги е лесно или категорично. В литературата са описани вариетети и при двата вида, поради отклонения в някои от белезите.

Всъщност R. chloroides и R. delica са част от сложен комплекс, в който сега се смята, че участват повече видове, част от тях неописани или „скрити“. Те са скрити защото са установени на базата на резултати от генетични анализи, тъй като не се различават или трудно се различават по видими морфологични критерии. Изясняването на тази група от видове предстои.

Russula chloroides. Ламелите са гъсти и имат синьо-зелено оцветяване в близост до пънчето.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula chloroides.

Russula chloroides.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula chloroides.

Russula chloroides.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula chloroides е едра гъба, която дори и напълно развита остава покрита с почва и горска шума.

Russula chloroides.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 20 Август, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>