Russula cuprea

Russula cuprea.

Russula cuprea Krombh.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

синоним Russula urens Romell

У нас Няма име.

По света Russule cuivrée (френски), Purpurbrauner Dotter-Täubling (немски).

Шапка Отначало полукълбовидна, но скоро плоска с вдлъбнат център до слабо фуниевидна. Разнообразно оцветена: кафява, меднокафява, червеникаво-кафява, виолетово-кафява или зеленикава, обикновено в центъра обезцветяваща се до охрено. Повърхността е гладка или слабо набръчкана и суха. Ръбът е изправен, подчертано набразден и финобрадавичест при развитите екземпляри. Кожицата се обелва почти до центъра. Диаметър до 7 cm.

Ламели Отначало кремави, скоро охрени. Умерено гъсти, без разклонения, частично прираснали или свободни и лесно чупещи се.

Пънче Цилиндрично или слабо разширяващо се към основата. Бяло, понякога с кафеникави петна при застаряване. Повърхността е плитко набраздена и суха. Височина до 7 cm.

Месо Бяло, понякога слабо пожълтява след нараняване. Крехко и сравнително тънко. Миризмата е неопределена. Вкусът е подчертано лютив след кратък престой в устата.

Спори Споровият прашец е жълтоохрен. Спорите са с размери 8.5-11 x 7-8.5 μm. Орнаментирани са с шипчета, между които не се виждат връзки.

Местообитание Широколистни гори, често с дъб (Quercus) и габър (Carpinus). Плододава поединично или на групи през лятото и есента.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Russula cuprea не е лесен вид за разграничаване от други видове гълъбки (Russula), но добри ориентири за определянето са оцветяването на шапката (макар то да варира значително), склонността на шапката да става вдлъбната или фуниевидна, набразденият ръб, сравнително тъмните (за гълъбка) ламели с тъмен споров прашец, лютивото месо, неголемите размери и местообитанието.

Текста подготви П. Неделев.

Russula cuprea. Ръбът на развитите шапки е подчертано набразден.

Russula cuprea. Ламелите са охрени.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula cuprea.

Russula cuprea. Пънчето е бяло.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 14 Юли, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>