Russula cuprea

Russula cuprea.

Russula cuprea Krombh.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

синоним Russula urens Romell

У нас Няма име.

По света Russule cuivrée (френски), Purpurbrauner Dotter-Täubling (немски).

Шапка Отначало полукълбовидна, но скоро плоска с вдлъбнат център до слабо фуниевидна. Разнообразно оцветена: кафява, меднокафява, червеникаво-кафява, виолетово-кафява или зеленикава, обикновено в центъра обезцветяваща се до жълтеникава. Повърхността е гладка или слабо набръчкана и суха. Ръбът е изправен, подчертано набразден и финобрадавичест при развитите екземпляри. Кожицата се обелва лесно почти до центъра. Диаметър до 10 cm.

Ламели Отначало кремави, скоро охреножълти. Умерено гъсти, без разклонения, частично прираснали или свободни и лесно чупещи се.

Пънче Цилиндрично или слабо разширяващо се към основата. Бяло, понякога с кафеникави петна при застаряване. Повърхността е плитко набраздена и суха. Височина до 8 cm.

Месо Бяло, понякога слабо пожълтява след нараняване. Крехко и сравнително тънко. Миризмата е неопределена. Вкусът е подчертано лютив след кратък престой в устата.

Спори Споровият прашец е охреножълт. Спорите са с размери 8.4-11 x 6.7-8.5 μm (по Sarnari). Орнаментирани са с едри шипчета с височина до 1.2 μm, между които не се виждат връзки.

Местообитание Широколистни гори, например с дъб (Quercus) и габър (Carpinus). Плододава поединично или на групи през лятото и есента. Не е често срещан вид.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Russula cuprea не е лесен вид за разграничаване от други видове гълъбки (Russula). Ориентири са лютивият вкус, меднокафявият цвят (макар оцветяването да варира), склонността на шапката да става вдлъбната или фуниевидна, набразденият ръб, охреножълтите ламели и споров прашец и местообитанието.

В широколистните гори, където расте R. cuprea, се намират още лютиви гълъбки с охреножълти спори, като Russula maculata, Russula globispora, Russula decipiens, Russula rutila и други.

Romagnesi описва близък вид с по-едри спори Russula gigasperma.

Текста подготви П. Неделев.

Russula cuprea.

Russula cuprea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula cuprea. Ръбът на развитите шапки е подчертано набразден.

Russula cuprea. Ламелите са охрени.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula cuprea.

Russula cuprea. Пънчето е бяло.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula cuprea. Орнаментацията на спорите.

Russula cuprea. Орнаментацията на спорите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 21 Юни, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>