Russula decipiens

Russula decipiens.

Russula decipiens (Singer) Bon
семейство Russulaceae (Гълъбки)

синоним Russula maculata var. decipiens Singer

У нас Няма име.

По света Russule trompeuse (френски), Weinroter Dotter-Täubling (немски), Cыроежка обманчивая (руски).

Шапка Отначало изпъкнала, после плоска, с вдлъбнатина в центъра, накрая слабо фуниевидна. Розово-червена, виненочервена, често избледняваща в центъра при развити екземпляри до кремаво-жълтеникава. Повърхността е гладка и суха или влажна. Ръбът е изправен и ненабразден. Кожицата се обелва до половината от разстоянието до центъра. Диаметър до 10 cm.

Ламели Отначало кремави, после жълтеникави, накрая жълто-охрени. Умерено гъсти до гъсти, свободни или прираснали, чупливи.

Пънче Цилиндрично, понякога изтъняващо към основата. Бяло. Като остарее с тенденция да посивява. Повърхността е неравна, набраздена. Височина до 10 cm. Реагира с положителна реакция към гваякова тинктура (на десетата секунда).

Месо Бяло, по-късно постепенно става сиво. Плътно или крехко. Миризмата е слаба, плодова. Вкусът е умерено лютив, но понякога лютивина не се усеща.

Спори Споровият прашец е тъмноохрен. Спорите са с размери 7.0-9.5 x 6.0-7.8 μm. Орнаментирани са с шипчета с чести връзки помежду им. Височина на шипчетата до 1 μm.

Местообитание Широколистни гори, често с дъб (Quercus). Плододава поединично или на групи през лятото.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Съществуват много видове гълъбки с червени шапки в широколистните гори. Важна особеност на Russula decipiens е сивеещото пънче, което никога не е обагрено розово или червено. Шапката показва вариации в оцветянане, но червеният ѝ цвят винаги има добавен розов или винен оттенък. Вкусът е умерено лютив или напълно нелютив, никога по-силен. R. decipiens е вид от група лютиви гълъбки с тъмен споров прашец, сред които са също Russula maculata, Russula globispora, Russula veternosa, Russula cuprea, Russula juniperina и други. Външните белези не винаги са достатъчно убедителни за разграничаване на тези видове и анализът с микроскоп е важна част от изследването им. Тези видове притежават важни разлики в спорите и структурата на кожицата. За R. decipiens са характерни сравнително неголеми спори с орнаментация от шипчета с чести връзки, както и бухалковидни, несептирани пилеоцистидии.

При R. maculata шапката развива тъмни петна в центъра. Пънчето също показва петънца и не сивее. Спорите са по-едри. Присъстват септирани пилеоцистидии.

При R. globispora също се наблюдават подобни петна по шапката и пънчето. Пънчето не сивее. Спорите са много едри, с изолирани шипчета. Присъстват септирани пилеоцистидии.

R. veternosa има розова шапка с жълтеникав център и расте само в букови гори. Бледооцветени екземпляри на R. decipiens също могат да изглеждат така. Пилеипелисът обаче съдържа септирани и несептирани пилецистидии при R. veternosa, също така спорите са малко по-ситни.

R. cuprea има бяло, несивеещо пънче и силен, лютив вкус. Спорите са по-едри и имат орнаментация от изолирани шипчета. Пилеоцистидиите са септирани.

R. juniperina има яркочервена, сравнително равномерно оцветена шапка и бяло пънче. Спорите са големи и орнаментирани с изолирани шипчета.

Russula rutila е друга лютива гълъбка с червена шапка и тъмен споров прашец от широколистните гори. Отличава се от R. decipiens и всичко по-горе споменати гълъбки по инкрустираните пилеоцистидии.

Russula pseudointegra има малко по-светъл споров прашец и показва отрицателна реакция към гваякова тинктура върху пънчето.

Текста подготви П. Неделев.

Russula decipiens. Бялото пънче има склонност да сивее.

Russula decipiens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula decipiens.

Russula decipiens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula decipiens.

Russula decipiens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula decipiens. Орнаментацията на спорите.

Russula decipiens. Орнаментацията на спорите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Март, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>