Бясна гъба

Бясна гъба (Russula emetica).

Russula emetica (Schaeff.) Pers.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Бясна гъба, Беснурка, Бълвочка, Червенка.

По света The Sickener (английски), Russule émétique (френски), Kirschroter Spei-Täubling (немски), Сыроежка жгучеедкая (руски).

Шапка Първоначално широко звънчевидна или полукълбовидна, дълго време изпъкнала, накрая плоска, с плитка вдлъбнатина в центъра. Яркочервена, най-често равномерно оцветена, но понякога по-тъмна или избледняваща в центъра. Гладка, във влажно време блестяща и слузеста. Кожицата се обелва лесно почти до центъра. Ръбът е изправен и ненабразден, но понякога много слабо набразден. Диаметър до 10 cm, но често по-малка.

Ламели Бели, по-късно бледокремави. Сравнително гъсти. Свободни от пънчето или слабо прираснали.

Пънче Цилиндрично до бухалковидно с по-широка основа. Бяло. Повърхността е гладка. Височина до 8 cm.

Месо Бяло. Плътно до шуплесто, чупливо. С приятна миризма (наподобяваща плодове) и силен, лютив вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 8.8-10.5 х 7.4-8.8 μm (по Sarnari). Имат орнаментация от дебели, конусовидни брадавици почти напълно свързани помежду си в мрежа.

Местообитание Планински иглолистни гори под борове (Pinus) и смърч (Picea). Обикновено расте във влажни зони върху кисели почви сред мъхове и боровинки. Плододава поединично или на групи през лятото и есента. Локализиран и не често срещан вид.

Коментар Отровна гъба, причинява остро стомашно-чревно разстройство. (Източници: №1,2,5,7,8,9,12)

Сходни видове Бясната гъба се разпознава сравнително лесно благодарение на следните белези: яркочервена шапка, бяло пънче и бели ламели, лесно обелваща се кожица, лютив вкус и местообитание иглолистни гори. Съществуват множество видове Russula с червени шапки и лютив вкус, с които може да се сбърка.

  • Russula nobilis (синоним R. mairei) е един такъв вид с червена шапка, бяло пънче и ламели и лютив вкус, но се среща под бук (Fagus).
  • Russula sanguinaria (синоним R. sanguinea) има розово-червена или червена шапка и лютив вкус, но пънчето обикновено е обагрено розово-червено. Често срещан вид в иглолистни гори.
  • Russula grisescens има по-бледа розово-червена шапка и отчетливо посивяващо месо. Расте в иглолистни гори на влажни места.
  • Russula aquosa има по-бледа розово-червена шапка с тъмен център, крехко месо, което люти слабо или не люти. Расте в иглолистни гори на влажни места.
  • В литературата се споменават и други видове наподобяващи Бясната гъба, като Russula nana (от места със субалпийски климат), Russula betularum (с брези) и Russula silvestris (дъбови, кестенови и други широколистни гори).

Текста подготви П. Неделев.

*Две от снимките показани преди са отстранени поради съмнение за вида.

Бясна гъба (Russula emetica).

Бясна гъба (Russula emetica). Пънчетата и ламелите са бели.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бясна гъба (Russula emetica).

Бясна гъба (Russula emetica).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бясна гъба (Russula emetica).

Бясна гъба (Russula emetica). Кожицата се бели лесно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бясна гъба (Russula emetica).

Бясна гъба (Russula emetica). Орнаментацията на спорите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 24 Март, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>