Russula emeticicolor

Russula emeticicolor.

Russula emeticicolor Jul. Schäffer
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Russule mimétique (френски), Zinnoberroter Reif-Täubling (немски), Сыроежка ложнорвотная (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, после изпъкнала, но скоро плоска, с плитка вдлъбнатина в центъра. Червена или розово-червена, понякога избледняваща. Повърхността е гладка и влажна или суха. В сухо време е видимо напрашена. Ръбът е изправен и набразден при развитите плодни тела. Диаметър до 5 cm.

Ламели Бели. Умерено гъсти до редки. Прираснали, чупливи.

Пънче Цилиндрично. Бяло, с гладка и суха повърхност. Височина до 5 cm.

Месо Бяло. Тънко, плътно и крехко. Вкусът и миризмата са неопределени.

Спори Споровият прашец е почти бял. Спорите са с размери 6-8.5 х 5.2-6.8 μm. Орнаментирани са с шипчета.

Местообитание Букови гори (Fagus). Плододава през лятото и есента. Рядък вид.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Russula emeticicolor принаделжи към група гълъбки с напрашена кожица на шапката, нелютиво месо и почти бял споров прашец. В тази група е Russula lilacea с по-тъмна, винена шапка и поява най-често в габърови гори. Russula roseoaurantia има по-бледа шапка и примордиални хифи с друга форма. Russula azurea има синкава шапка и расте в иглолистни гори.

Russula melzeri има напрашена и финонапукана шапка и по-тъмни спори.

Russula aurora има по-едри плодни тела, гъсти ламели и тъмнорозова реакция към сулфованилин. Russula minutula има същата тъмнорозова реакция към сулфованилин, но плодните тела са ситни. R. emeticicolor и останалите гълъбки споменати тук не реагират така.

Russula zvarae има едри плодни тела, често розово пънче и обикновено расте в асоциация с дъб на топли места.

Russula melliolens има по-едри плодни тела, гъсти ламели и показва пожълтяване като остарее. Спорите имат съвсем различна орнаментация.

В местообитанието на R. emeticicolor често срещан е видът Russula nobilis. Тази гълъбка има плодни тела със същия размер и оцветяване на шапката, но повърхността не е напрашена, а вкусът е подчертано лютив.

Текста подготви П. Неделев.

Russula emeticicolor.

Russula emeticicolor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Russula emeticicolor.

Russula emeticicolor. Примордиални хифи.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula emeticicolor. Примордиална хифа.

Russula emeticicolor. Косъмчета по кожицата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 18 Февруари, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>