Russula faginea

Russula faginea.

Russula faginea Romagn.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Russule écrevisse des hêtres (френски), Buchen-Herings-Täubling (немски), Сыроежка буковая (руски).

Шапка Дълго време полукълбовидна, накрая изпъкнала до плоска с плитка вдлъбнатина в центъра. Неравномерно оцветена с присъствие на розови, алени, кафеникави, охрени и маслиненозелени тонове и петна. Понякога се наблюдават дребни обикалящи ивици по подобие на Russula olivacea. Повърхността е гладка и суха или влажна. Ръбът е изправен и ненабразден. Кожицата се обелва до една трета от разстоянието до центъра. Диаметър до 12 cm.

Ламели Отначало кремави, накрая бледоохрени. Понякога с розово оцветяване близо до ръба на шапката. Покафеняват бавно след нараняване. Умерено гъсти, частично прираснали, дебели и чупливи.

Пънче Цилиндрично или бухалковидно. Бяло, но на места кафеникаво-охрено, особено близо до основата. След нараняване покафенява. Повърхността надолу е покрита с дребни кафеникави люспички. Височина до 10 cm.

Месо Бяло, дебело и сравнително твърдо. Миризмата е слаба, но при стари екземпляри се засилва и наподобява риба. Вкусът е приятен. С железен (II) сулфат месото реагира с характерен зелен цвят.

Спори Споровият прашец е охрен. Спорите са с размери 8-10 x 7-8 μm. Орнаментирани са с изолирани шипчета.

Местообитание Букови гори (Fagus). Плододава поединично или на групи през лятото и есента.

Коментар Вероятно ядлива (Източник: №9), но тъй като е слабо позната не препоръчваме да се събира.

Сходни видове Russula faginea е гълъбка, която принадлежи към подсекция Xerampelinae. Белези като рибената миризма, покафеняването и реакцията с железен сулфат са показателни за този факт. От други видове в тази група R. faginea се отличава по това, че расте с букове. Също така има сравнително едри, месести плодни тела, както и шапка с петнисто и неравномерно оцветяване.

Можете да прочетете повече за видовете от тази група на страницата на Виненочервената гълъбка (Russula xerampelina).

Текста подготви П. Неделев.

Russula faginea.

Russula faginea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula faginea. Младо плодно тяло.

Russula faginea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula faginea.

Russula faginea. Кафеникави люспици често покриват долната част на пънчето.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula faginea.

Russula faginea. Зелена реакция с железен сулфат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 21 Септември, 2018 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>