Russula faustiana

Russula faustiana.

Russula faustiana Sarnari
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

Шапка Отначало полукълбовидна, но скоро плоска с плитка вдлъбнатина в центъра. Сиво-зеленикава, синкаво-зеленикава до почти бяла. Повърхността е гладка и влажна или суха. Ръбът е изправен и ненабразден, но къси бразди се появяват при стари екземпляри. Кожицата се обелва до една трета от центъра. Диаметър до 10 cm.

Ламели Отначало бели, по-късно тъмнокремави. Гъсти, прираснали и чупливи.

Пънче Цилиндрично или изтъняващо в основата. Бяло. Повърхността е почти гладка. Височина до 10 cm. Има слаба положителна реакция с гваяков разтвор (на десетата секунда).

Месо Бяло. Умерено твърдо, трошливо. Миризмата е слаба, неопределена. Вкусът е приятен и нелютив. Понякога се усеща слаба лютивина в ламелите.

Спори Споровият прашец е тъмнокремав. Спорите са с размери 6-8 x 5-6.5 μm. Притежават орнаментация от брадавици с умерена омреженост. Височина на брадавиците до 0.7 μm.

Местообитание Букови гори (Fagus). Плододава поединично или на групи през лятото.

Коментар Неядлива гъба, тъй като е много слабо позната.

Сходни видове Russula faustiana е гълъбка описана от Sarnari през 1992 г. Вероятно образува микориза само с бук. Шапката обикновено е зеленикава, но цветът е винаги блед и ненаситен. Лесно може да се сбърка с други видове в секция Griseinae. За надеждно определяне в тази група е необходим преглед на белезите с микроскоп.

Russula galochroa и Russula anatina се срещат в дъбови гори. Имат спори с почти напълно изолирани брадавици и косъмчета с друга форма.

Russula parazurea може да се открие в асоциация с различни дървета, сред които бук. Шапката обикновено е по-тъмна и по-ярко оцветена. При някои екземпляри пънчето е оцветено сиво-зеленикаво. Спорите са по-светли и имат добре развита мрежа от връзки.

Russula medullata често расте в близост до трепетлики и има малко по-тъмен споров прашец. Спорите имат орнаментация от изолирани брадавици.

Russula aeruginea (Тревистозелена гълъбка) расте под брези и иглолистни дървета. Шапката е зелена, но с вариации в наситеността между отделни колекции. Често се срещат охрени петънца по шапката, ламелите и пънчето. Вкусът е слаболютив.

Russula pseudoaeruginea е вид със зелена, избледняваща шапка и охрени петънца, който се среща в южни дъбови гори. Микроскопичната картина наподобява тази на R. faustiana, но косъмчетата се отличават с вериги от къси и закръглени базални клетки.

Текста подготви П. Неделев.

Russula faustiana.

Russula faustiana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula faustiana.

Russula faustiana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula faustiana.

Russula faustiana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula faustiana. Орнаментацията на спорите.

Russula faustiana. Косъмчета и пилеоцистидии от пилеипелис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula faustiana. Косъмчета и пилеоцистидии от пилеипелис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 26 Февруари, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>