Russula firmula

Russula firmula.

Russula firmula Jul. Schäff.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Russule petite pomme, Russule ferme (френски), Scharfer Glanz-Täubling (немски).

Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно изпъкнала и накрая плоска, с плитка вдлъбнатина в центъра. Разнообразно оцветена: тъмновиолетова, виненочервена, виненокафява, маслиненокафява, често с избледняващ до жълтеникаво център при стари шапки. Повърхността е гладка, лъскава и суха. Ръбът е изправен, късо набразден или без никакви бразди. Кожицата се обелва до една трета от разстоянието до центъра. Диаметър до 10 cm.

Ламели Отначало кремави, след това прогресивно охрени, накрая – охреножълти. Гъсти, прираснали, дебели и чупливи.

Пънче Цилиндрично или слабо разширяващо се към върха. Бяло. Повърхността е плитко набраздена. Височина до 10 cm.

Месо Бяло, плътно и сравнително твърдо. Миризмата е неопределена. Вкусът е лютив.

Спори Споровият прашец е охрен. Спорите са с размери 8-10 x 7-9 μm. Орнаментирани са с шипчета.

Местообитание Планински иглолистни гори, обикновено под смърч (Picea abies). Плододава на групи през лятото и есента. Често срещан вид в някои гори, но почти отсъстващ в други.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Russula firmula показва голямо разнообразие в цветовете на шапката, но в обичайните форми преобладават виолетови или винени нюанси. Ламелите на развитите гъби са охреножълти и са едни от най-тъмните за рода. Пънчето е винаги бяло, а месото люти. Тази комбинация от белези, както и местообитанието, определят този вид.

В местообитанието, където расте, вероятно най-лесно може да се сбърка с Russula integra. Този вид е оцветен по сходен начин, но месото не люти.

Текста подготви П. Неделев.

Russula firmula.

Russula firmula.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula firmula.

Russula firmula.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula firmula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 7 Май, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>