Russula firmula

Russula firmula.

Russula firmula Jul. Schäffer
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Russule petite pomme, Russule ferme (френски), Scharfer Glanz-Täubling (немски).

Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно изпъкнала и накрая плоска, с плитка вдлъбнатина в центъра. Разнообразно оцветена: тъмновиолетова, виненочервена, виненокафява, маслиненокафява, често с избледняващ до жълтеникаво център при стари шапки. Повърхността е гладка, лъскава и суха. Ръбът е изправен, късо набразден или без никакви бразди. Кожицата се обелва до една трета от разстоянието до центъра. Диаметър до 10 cm.

Ламели Отначало кремави, след това прогресивно охрени, накрая – охреножълти. Гъсти, прираснали, дебели и чупливи.

Пънче Цилиндрично или слабо бухалковидно. Бяло. Повърхността е плитко набраздена. Височина до 10 cm.

Месо Бяло, плътно и сравнително твърдо. Миризмата е неопределена. Вкусът е лютив.

Спори Споровият прашец е охрен. Спорите са с размери 8-10 x 7-9 μm. Орнаментирани са с шипчета.

Местообитание Планински иглолистни гори, обикновено под смърч (Picea abies). Плододава на групи през лятото и есента. Често срещан вид в някои гори, но почти отсъстващ в други.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Russula firmula показва голямо разнообразие в цветовете на шапката, но в обичайните форми преобладават виолетови или винени нюанси. Ламелите на развитите гъби са охреножълти и са едни от най-тъмните за рода. Пънчето е винаги бяло, а месото люти. Тази комбинация от белези, както и местообитанието, определят този вид.

В местообитанието, където расте, вероятно най-лесно може да се сбърка с Russula integra. Този вид е оцветен по сходен начин, но месото не люти.

Russula adulterina е слабо познат вид описан от планинските иглолистни гори в асоциация със смърч или ела. Има кафеникава шапка, без виолетови тонове, охреножълти ламели и лютив вкус.

Текста подготви П. Неделев.

Russula firmula.

Russula firmula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula firmula.

Russula firmula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula firmula.

Russula firmula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula firmula.

Russula firmula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula firmula. Ламелите са охреножълти при развитите гъби.

Russula firmula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula firmula. Орнаментацията на спорите.

Russula firmula. Орнаментацията на спорите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 28 Май, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>