Чуплива гълъбка

Russula fragilis.

Russula fragilis Fr.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Чуплива гълъбка.

По света Fragile brittlegill (английски), Russule fragile (френски), Wechselfarbiger Spei-Täubling (немски), Сыроежка ломкая (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно плоска. Тъмнорозово-виолетова до виолетова или карминеночервена, с тъмен, почти черен център, понякога с маслиненозеленикав тон. При var. gilva тези цветове отсъстват и шапката е бледожълта. Повърхността е гладка и суха, във влажно време блестяща и лепкава. Ръбът е набразден при стари екземпляри. Кожицата се обелва почти до центъра. Диаметър до 10 cm, но най-често около 5-6 cm.

Ламели Дълго време бели, накрая кремави. Сравнително гъсти, частично сраснали с пънчето до почти свободни, чупливи. Ръбовете са характерно финоназъбени.

Пънче Цилиндрично или слабо разширено в основата. Бяло. При var. gilva с жълтеникави нюанси. Повърхността е гладка. Височина до 5 cm.

Месо Бяло. Тънко, крехко и чупливо. Миризмата е добре изразена и приятна, наподобяваща плодово сладко. Вкусът е лютив.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 7.5-10 x 6.5-8.5 μm. Орнаментирани са със ситни брадавици и почти пълно омрежване.

Местообитание Широколистни и по-рядко иглолистни гори. Широко разпространен вид в низини и полупланински райони. Плододава поединично или на групи от лятото до есента, но най-обилно в края на сезона.

Коментар Неядлива гъба (Източници: №5,7,9,18). Според някои автори е отровна (Източници: №12, Funghiitaliani.it).

Сходни видове Типичните екземпляри на Russula fragilis се различават от други видове гълъбки (Russula) по цвета на шапката, назъбените бели ламели, белия споров прашец, бялото пънче и крехкото месо с лютив вкус и ароматна миризма. Цветовете на шапката показват големи вариации и това е довело до обявяване на различни вариетети и форми (var. gilva, var. knauthii, forma viridilutea и други). В такива случаи останалите белези са сравнително по-стабилни и имат решаваща роля за конкретизиране на вида. Въпреки това, съществува вероятност R. fragilis да представлява комплекс от няколко различни, но много близки вида.

В планински иглолистни гори на влажни места се срещат подобните Russula atrorubens (Червено-черна гълъбка) и Russula aquosa. Те притежават ламели с неназъбен ръб.

Текста подготви П. Неделев.

Russula fragilis.

Russula fragilis. Ламелите са бели, назъбени и частично прираснали.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula fragilis.

Russula fragilis. Пънчетата са чисто бели.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula fragilis.

Russula fragilis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula fragilis.

Russula fragilis var. gilva.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula fragilis var. gilva има бледожълта шапка.

Russula fragilis var. gilva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 12 Февруари, 2018 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>