Russula globispora

Russula globispora.

Russula globispora (J. Blum) Bon
семейство Russulaceae (Гълъбки)

синоним Russula maculata var. globispora J. Blum

У нас Няма име.

По света Russule à spores sphériques (френски), Rundsporiger Täubling (немски).

Шапка Отначало полукълбовидна, после изпъкнала и накрая плоска с плитка вдлъбнатина в центъра. Пурпурна, розово-оранжева, кафеникава или меднокафява, понякога по-светла до кремава в центъра или изцяло кремава, напръскана с охренокафяви петна. Повърхността е гладка и влажна или суха. Ръбът е изправен, ненабразден или слабо набразден. Кожицата се обелва до половината от разстоянието до центъра. Диаметър до 12 cm.

Ламели Отначало жълтеникави, после охреножълти, често с охренокафяви петна. Гъсти, понякога с разклонения. Частично прираснали, прираснали или слабо низбяващи. Чупливи.

Пънче Цилиндрично, бухалковидно или изтъняващо в основата. Бяло, но често с охренокафяви петна. Рядко може да има розов оттенък. Повърхността е слабо набръчкана. Височина до 8 cm.

Месо Бяло. При нараняване и престояване покафенява. Дебело и плътно или тънко. С изразена плодова миризма. Вкусът е умерено лютив, но има сведения, че понякога е нелютив.

Спори Споровият прашец е охреножълт. Спорите са с размери 9.5-12 х 8-11 μm (по Sarnari). Орнаментацията е от множество едри шипчета, които са изолирани (без мрежест рисунък).

Местообитание Широколистни гори, в асоциация с различни дървета: дъбове (Quercus), букове (Fagus), брези (Betula) и други. Плододава поединично или на групи през лятото.

*Нашите наблюдения са от габърово-букови гори в Стара планина (Етрополски балкан и Чипровска планина) и буково-смърчова гора в Родопите.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Russula globispora се определя трудно защото има изменчиво и често неравномерно оцветяване на шапката. Важни са охренокафявите петна, които могат да се появят по цялото плодно тяло, но са най-видими в централната част на шапката. Охрените ламели, умерено лютивият вкус (но отсъстващ понякога) и плодовата миризма допълват картината на терен. С помощта на микроскоп се виждат спори, които са едни от най-едрите за рода и изглеждат като таралежи. Може да се открие в различни типове гори и има вероятност да представлява комплексен вид.

Russula dryadicola е вид близък до R. globispora. Има шапка показваща сходни петна и цветове, но обикновено е по-обезцветена. Съобщава се в асоциация със сребърник (Dryas), хвойна (Juniperus) и друга алпийска растителност в северна Европа и по високите части на Алпите.

Russula maculata е друга лютива гълъбка, която развива петна по шапката и останалите части на плодното тяло. Цветовете на шапката са преобладаващо червени и оранжеви и също избледняват, но пурпурният оттенък не присъства. Спорите са по-малки и имат различна орнаментация.

Текста подготви П. Неделев.

Russula globispora.

Russula globispora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula globispora.

Russula globispora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula globispora.

Russula globispora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula globispora. Спори.

Russula globispora. Спорите са много едри (сравнете с други гълъбки).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Септември, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>