Сива гълъбка

Russula grisea.

Russula grisea (Pers.) Fr.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

синоним Russula palumbina Quél.

У нас Сива гълъбка.

По света Russule grise, Russule gorge de pigeon (френски), Tauben-Täubling (немски), Сыроежка серая (руски).

Шапка Отначало кълбовидна, по-късно изпъкнала и накрая плоска, често с плитка вдлъбнатина в центъра. Виолетова, синкаво-сива, зеленикаво-сива или комбинация от тези цветове. С възрастта избледняваща в центъра до кремава. Понякога с охрени петънца. Повърхността е гладка и суха. Кожицата се обелва до две-трети от разстоянието до центъра. Ръбът е изправен и ненабразден или слабо набразден при старите екземпляри. Диаметър до 12 cm.

Ламели Отначало бели, по-късно кремави, често с виолетово оцветяване близо до ръба на шапката. Гъсти, прираснали до частично прираснали и чупливи.

Пънче Цилиндрично, понякога разширено в основата или в горната част. Бяло, но често с бледовиолетови нюанси. Височина до 8 cm.

Месо Бяло. Под кожицата на шапката – бледовиолетово. Плътно и сравнително твърдо. С приятни миризма и вкус. Реагира с железен сулфат и се оцветява оранжево.

Спори Споровият прашец е кремав. Спорите са с размери 6.5-8.5 х 5.5-6.5 μm. Орнаментирани са със ситни брадавици.

Местообитание Широколистни гори: с бук (Fagus), дъб (Quercus) и други. Според някои автори обитава и иглолистни гори. Плододава поединично или на групи през лятото и есента. Не се среща често.

Коментар Ядлива гъба (Източници: №10,18), но у нас е неизвестна.

Сходни видове Определянето на Russula grisea е предизвикателство, защото цветовете на шапката варират значително, дори между екземпляри в едно находище. Цветовете са всъщност много близки до тези на по-добре познатата Сиво-виолетова гълъбка (Russula cyanoxantha). R. cyanoxantha се различава лесно на базата на мазните, нечупливи ламели и белия споров прашец.

По-деликатно е различаването на вида от Russula ionochlora. R. ionochlora също има зеленикаво-виолетова шапка и чупливи ламели, но плодните тела са по-тънкомесести и крехки. Не се виждат виолетови нюанси по ламелите и пънчето, споровият прашец е малко по-блед, а реакцията с железен сулфат е по-вяла. Някои автори считат R. ionochlora за вариетет на R. grisea.

Текста подготви П. Неделев.

Russula grisea. Екземпляри с оцветени пънчета.

Russula grisea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula grisea.

Russula grisea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula grisea.

Russula grisea. Ламелите се пречупват при натиск.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula grisea. Старо плодно тяло.

Russula grisea. Ламелите накрая стават кремави.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 16 Юни, 2021 г.

Върни до горе

1 comment to Сива гълъбка

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>