Сиво-червена гълъбка

Russula heterophylla.

Russula heterophylla (Fr.) Fr.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Сиво-червена гълъбка.

По света Greasy green brittlegill (английски), Russule hétérophylle (френски), Grüner Speise-Täubling (немски), Сыроежка вильчатая (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно изпъкнала и накрая плоска, с вдлъбнатина в центъра. Зелена, жълтеникаво-зелена, маслиненозелена или сиво-кафеникава, понякога с допълнителни ръждиви петна. Оцветяването е разнообразно, например зеленото може да отсъства за сметка на кафявото. Някои автори определят такива екземпляри като отделен вариетет – Russula heterophylla var. adusta. Повърхността е гладка до слабо набръчкана и влажна или суха. Ръбът е ненабразден или късо набразден, отначало подвит, по-късно изправен. Кожицата се обелва до половината от разстоянието до центъра. Диаметър до 12 cm.

Ламели Отначало бели, по-късно бледокремави до кремави, понякога с ръждиви петна. Гъсти, с чести разклонения в близост до срастването с пънчето. При натиск са гъвкави и слабо чупливи.

Пънче Цилиндрично или изтъняващо към основата. Бяло, при остаряване с ръждиви петна. Повърхността е гладка. Височина до 7 cm.

Месо Бяло, плътно, освен при стари екземпляри, при които пънчето може да е кухо. Чупливо. Миризмата и вкусът са приятни, неопределими, освен на ламелите, които могат да залютят слабо след престой в устата. Реагира с железен (II) сулфат и се оцветява розово-червено.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са покрити със ситни брадавици, с редки следи на омреженост помежду им.

Местообитание Широколистни гори, обикновено на сенчести места. Расте в асоциация с дъбове (Quercus), но също с габъри (Carpinus), липи (Tilia) и рядко с букове (Fagus). Плододава поединично или на групи през лятото и есента. Видът е разпространен в низините и ниските части на планините и е от най-често срещаните гълъбки в тези гори.

Коментар Ядлива гъба. (Източници: №9,18)

Сходни видове Russula heterophylla показва изменчивост в оцветяването на шапката. Най-често е маслиненозелена, но се срещат екземпляри с кафяви шапки, при които няма следа от зелено. Плодните тела са сравнително едри, месести и твърди. Белите ламели показват ръждиви петънца при стареене и отделят бял споров прашец.

Зеленикави екземпляри на Сиво-виолетовата гълъбка (Russula cyanoxantha) се отличават по това, че ламелите се огъват при натиск и се усещат подчертано мазни. Разлики в микроскопичните структури улесняват разделянето на двата вида. Реакцията с железен (II) сулфат при R. cyanoxantha е отрицателна.

Понякога е трудно различаването на R. heterophylla от нетипични екземпляри на Кафяво-виолетовата гълъбка (Russula vesca) с кафеникави или зеленикави оттенъци по шапката.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Russula heterophylla.

Russula heterophylla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula heterophylla.

Russula heterophylla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula heterophylla.

Russula heterophylla. Ламелите са бели и чупливи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula heterophylla.

Russula heterophylla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula heterophylla.

Russula heterophylla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula heterophylla.

Russula heterophylla. Ламелите често се разклоняват близо до пънчето.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula heterophylla.

Russula heterophylla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula heterophylla.

Russula heterophylla. Стари екземпляри придобиват ръждиви петна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula heterophylla. Силна розово-червена реакция с железен сулфат.

Russula heterophylla. Орнаментацията на спорите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 1 Април, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>