Russula illota

Russula illota.

Russula illota Romagnesi
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Freckled brittlegill (английски), Russule tachée, Russule mal lavée (френски), Morse-Täubling (немски), Сыроежка Морзе (руски).

Шапка Отначало кълбовидна, после изпъкнала, накрая плоска с плитка вдлъбнатина в центъра или с отвор към кухината в пънчето. Белезникаво-жълтеникава, с по-тъмни охрени или кафяви петна разположени неравномерно. Повърхността е гладка и лигава, особено при млади шапки, или суха. Ръбът е изправен и първоначално ненабразден, по-късно придобива бразди. Диаметър до 10 cm.

Ламели Отначало кремави с кафяво-виолетови чертички по ръбовете. По наранени места и при застаряване с кафяви петна. Гъсти, прираснали, чупливи. С капчици прозрачна течност при млади и свежи плодни тела.

Пънче Повече или по-малко цилиндрично, слабо бухалковидно или изтъняващо в основата, но понякога неравномерно издуто на места. Бяло, но покрито с множество ситни люспици с кафяво-виолетов цвят. Наранените места са кафяви. Повърхността е гладка и суха. Понякога надлъжно разделено от цепка. Височина до 12 cm. Под въздействие на калиева основа (KOH) става оранжево.

Месо Бяло, крехко и чупливо. С голяма кухина в пънчето изпълнена с кафява разпадаща се материя. Вкусът е лютив. Миризмата е сложна и силна. Наподобява неприятната миризма на Воняща гълъбка (Russula foetens), но същевременно с изразена компонента на горчив бадем. Не реагира съществено с калиева основа.

Спори Споровият прашец е кремав. Спорите са с размери 6.5-8 x 6-7 μm. Орнаментирани са с шипчета с чести връзки помежду им. Височина на шипчетата до 1.3 μm.

Местообитание Широколистни и иглолистни гори. Плододава на групи през лятото. Вероятно рядък вид.

*Показани са плодни тела намерени в дъбово-габърова гора в района на с. Царичина (София област).

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Тази гълъбка от групата на вонящите гълъбки се разграничава от своите роднини по наличието на кафяво-виолетови петънца по ламелите и повърхността на пънчето. Миризмата, която заема междинна позиция между миризмите на Воняща гълъбка (Russula foetens) и Russula grata, и лютивият вкус са също важни белези.

Текста подготви П. Неделев.

Russula illota. Оранжевото петно е от калиева основа.

Russula illota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Russula illota.

Спори на Russula illota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 17 Юли, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>