Russula innocua

Russula innocua.

Russula innocua (Singer) Bon
семейство Russulaceae (Гълъбки)

Russula smaragdina sensu Lange

У нас Няма име.

По света Smaragd-Täubling (немски).

Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно изпъкнала и накрая плоска, с плитка вдлъбнатина в центъра. Светлозелена. Повърхността е гладка и суха. Ръбът е изправен и набразден при развитите шапки. Кожицата се обелва лесно. Диаметър до 3 cm.

Ламели Отначало белезникави, накрая бледокремави. Редки до умерено гъсти, прираснали до частично прираснали, чупливи.

Пънче Цилиндрично или слабо бухалковидно. Белезникаво, накрая посивява. Височина до 3 cm.

Месо Бяло и посивяващо, крехко и воднисто. Липсва миризма. Вкусът е нелютив до слаболютив.

Спори Споровият прашец е бледокремав. Спорите са с размери 8-11 x 6.5-8.5 μm. Орнаментирани са с изолирани шипчета.

Местообитание В гори под широколистни дървета. В литературата се споменават разнообразни дървета, с които вероятно образува микориза, като дъб (Quercus), бук (Fagus), габър (Carpinus), липа (Tilia), бреза (Betula) и кестен (Castanea). Плододава поединично или на малки групи през лятото и есента. Рядко срещана гъба.

Екземплярите на тази страница са от находище в букова гора в ПП Врачански Балкан (4 юли 2018 г.).

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Russula innocua е една от най-дребните гълъбки. Разпознава се по целения цвят на шапката, посивяващото пънче и съвсем светлия споров прашец. Това посивяване е белег напомнящ Тъмнопурпурната гълъбка (Russula atropurpurea), но не е съвсем ясно дали двата вида са сродни и принадлежат в една група. Формите с жълто-зелени шапки на R. atropurpurea се отличават по едрия размер.

Вкусът се описва в литературата като нелютив до слаболютив. По мои наблюдения той е нелютив. Екземпляри на Чупливата гълъбка (Russula fragilis) понякога имат зелени шапки, но месото е съвсем люто.

Тревистозелената гълъбка (Russula aeruginea) расте под брези и иглолистни дървета, но също като R. atropurpurea има по-едри и месести плодни тела.

Всъщност не е изяснено към коя група гълъбки принадлежи този рядък вид. Освен за сродството с R. atropurpurea има и други мнения, че видът е близък до R. aeruginea или R. violacea. По мое мнение има вероятност зад това име да се крият повече видове гълъбки. Във всеки случай такива дребни зелени гълъбки заслужават да се изследват допълнително.

Текста подготви П. Неделев.

Russula innocua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 4 Октомври, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>