Russula innocua

Russula innocua.

Russula innocua (Singer) Bon
семейство Russulaceae (Гълъбки)

Russula smaragdina sensu Lange

У нас Няма име.

По света Smaragd-Täubling (немски).

Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно изпъкнала и накрая плоска, с плитка вдлъбнатина в центъра. Светлозелена, жълтеникаво-зелена, сиво-зелена. Повърхността е гладка и суха. Ръбът е изправен и набразден при развитите шапки. Кожицата се обелва лесно. Диаметър до 3 cm.

Ламели Отначало белезникави, накрая бледокремави. Редки до умерено гъсти, прираснали до частично прираснали, чупливи.

Пънче Цилиндрично или слабо бухалковидно. Белезникаво, накрая посивява. Височина до 3 cm.

Месо Бяло и посивяващо, крехко и воднисто. Липсва миризма. Вкусът е нелютив до слаболютив.

Спори Споровият прашец е бледокремав. Спорите са с размери 8-11 x 6.5-8.5 μm. Орнаментирани са с шипчета.

Местообитание Гори, под широколистни дървета. В литературата се споменават разнообразни дървета, с които вероятно образува микориза, като дъб (Quercus), бук (Fagus), габър (Carpinus), липа (Tilia), бреза (Betula) и кестен (Castanea). Плододава поединично или на малки групи през лятото и есента. Рядко срещана гъба.

Екземплярите на тази страница са от две находища. Първото е влажна зона под брези и иглолистни дървета във Витоша, м. Златни мостове. Второто е букова гора в ПП Врачански Балкан.

Коментар Неизвестна ядливост.

Сходни видове Russula innocua е една необикновена гълъбка с малък размер. Разпознава се по цвета на шапката, посивяващото пънче и съвсем светлия споров прашец. Това посивяване е белег напомнящ Тъмнопурпурната гълъбка (Russula atropurpurea), но не е съвсем ясно дали двата вида са сродни и принадлежат в една група. Формите със жълто-зелени шапки на R. atropurpurea се отличават по едрия размер.

Вкусът се описва в литературата като нелютив до слаболютив. По мои наблюдения той е нелютив. Екземпляри на Чупливата гълъбка (Russula fragilis) понякога имат зелени шапки, но месото е съвсем люто.

Тревистозелената гълъбка (Russula aeruginea) расте под брези и иглолистни дървета, но също като R. atropurpurea има по-едри и месести плодни тела.

Всъщност не е изяснено към коя група гълъбки принадлежи този рядък вид. Освен за сродството с R. atropurpurea има и други мнения, че видът е близък до R. aeruginea или R. violacea. По мое мнение има възможност зад това име да се крият повече видове и то от отделни секции. Във всеки случай такива дребни зелени гълъбки заслужават да се наблюдават и изследват по-подробно.

Текста подготви П. Неделев.

Russula innocua.

Russula innocua.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula innocua.

Russula innocua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 9 Февруари, 2019 г.

Върни до горе