Russula lilacea

Russula lilacea.

Russula lilacea Quélet
семейство Russulaceae (Гълъбки)

синоним Russula carnicolor (Bres.) Rea

У нас Няма име.

По света Lilac brittlegill (английски), Russule lilas (френски), Rotstieliger Reif-Täubling (немски), Сыроежка лиловая (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, после изпъкнала до плоска. Винена, виненолилава, виненорозова или виненокафява, с по-тъмен център. Повърхността е суха, напрашена и матова, с фини люспици видими отблизо. Във влажно време – мокра и лъскава. Ръбът е изправен. Кожицата се обелва почти до центъра или цялостно. Диаметър до 5 cm.

Ламели Бели, накрая бледокремави. Умерено гъсти, частично прираснали, чупливи.

Пънче Цилиндрично или слабо бухалковидно. Бяло, често с розово петно близо до основата разположено странично. Повърхността е гладка. Височина до 5 cm.

Месо Бяло, тънко и крехко. Без особени миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 7.5-9 x 6-7 μm. Орнаментирани са с шипчета, без връзки помежду им.

Местообитание Широколистни гори, но най-често с габър (Carpinus). Според Sarnari изглежда предпочита места в гората, където се стича вода при дъжд. Плододава поединично или на групи през лятото и есента.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Russula lilacea се разпознава по комбинацията от следните белези: малък размер, винена, матова и финолюспеста шапка, бели ламели отделящи бял споров прашец, бяло пънче често с розово петно до основата, нелютив вкус и местообитание.

Може да се сбърка с някои други малки гълъбки, които притежават матови шапки.

Russula azurea расте в иглолистни гори и има шапка със синкаво-виолетов цвят, бели ламели и бяло пънче.

Russula minutula расте в широколистни гори и има розова шапка, по която често се виждат светли и тъмни зони. Има бели ламели и бяло пънче.

Текста подготви П. Неделев.

Russula lilacea. Ламелите са бели отначало.

Russula lilacea. Пънчето е бяло, но често има розово петно .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula lilacea.

Russula lilacea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula lilacea. Шапката е финолюспеста.

Russula lilacea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula lilacea.

Russula lilacea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula lilacea.

Спори на Russula lilacea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 28 Май, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>