Russula luteotacta

Russula luteotacta.

Russula luteotacta Rea
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Russule jaunissante (френски), Gelbfleckender Täubling (немски).

Шапка Отначало изпъкнала, но много скоро след това плоска, с вдлъбнат център, накрая фуниевидна. Червена или розово-червена, но частично или изцяло избледнява до цвета на слонова кост. Понякога с жълтеникави петна. Повърхността е гладка и матова, във влажно време – мокра и блестяща. Ръбът е изправен, финонабразден при развитите екземпляри. Кожицата почти не се бели. Диаметър до 7 cm.

Ламели Бели, накрая кремави. На места пожълтяват след нараняване. Сравнително дебели и редки, често с разклонения. Чупливи. Прираснали до слабо низбягващи. При напълно развити екземпляри – низбягващи. При млади и свежи плодни тела често се виждат капчици белезникава течност.

Пънче Цилиндрично, бухалковидно или изтъняващо към основата. Изцяло бяло, рядко с розови петна. Пожълтява на местата на нараняване. Височина до 7 cm.

Месо Бяло, понякога оцветено бледорозово, пожълтява след нараняване. Плътно и чупливо, в пънчето – плътно или шуплесто. Със слаба, приятна миризма и лютив вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 6.5-8.5 х 5.5-6.5 μm.

Местообитание Широколистни гори, най-вече с дъб (Quercus), габър (Carpinus) и бук (Fagus). Широко разпространен и често срещан вид. Плододава на групи или поединично от края на пролетта до есента.

Коментар Неядлива, вероятно и отровна. (Източници: №5,13,18)

Сходни видове Russula luteotacta се разпознава по сравнително малкият размер на плодните тела, обезцветяващата се розово-червена шапка, дебелите, бели ламели, бялото пънче и характерното пожълтяване по наранените места. Освен тези, други важни белези са набразденият ръб, необелващата се кожица, белият споров прашец, лютивият вкус и местообитанието.

Russula persicina е друг вид гълъбка с червена шапка, бели ламели и лютив вкус. Шапката е равномерно оцветена и не се обезцветява до тази степен. Ръбът на шапката е ненабразден. Ламелите са прираснали и сравнително по-гъсти. Пънчето по-често е обагрено червено. Споровият прашец е кремав. Расте в същите широколистни гори.

Текста подготви П. Неделев.

Russula luteotacta. При млади и свежи плодни тела често се виждат капчици течност по ламелите.

Russula luteotacta. Ламелите са сравнително редки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula luteotacta. Шапката е розово-червена, но избледнява неравномерно.

Russula luteotacta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula luteotacta. При развитите шапки ръбът е набразден.

Russula luteotacta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula luteotacta. Наранени части пожълтяват.

Russula luteotacta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula luteotacta, отляво, в сравнение с Russula persicina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 14 Март, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>