Russula maculata

Russula maculata.

Russula maculata Quél. & Roze
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Russule maculée, Russule tâchée (френски), Gefleckter Täubling (немски), Сыроежка пятнистая (руски).

Шапка Дълго време изпъкнала, накрая почти плоска, но с плитка вдлъбнатина в центъра. Червена, оранжево-червена, избледняваща до кремава в центъра, а понякога почти изцяло кремава. Най-вече в централните части се виждат по-тъмни и нерязко очертани петънца. Повърхността е гладка и влажна. Ръбът е изправен и отначало ненабразден, но накрая придобива къси бразди. Кожицата се обелва до една трета от разстоянието до центъра. Диаметър до 10 cm.

Ламели Отначало кремави, по-късно стават жълто-охрени. С остаряването се появяват и неравномерни кафеникави петна. Умерено гъсти до гъсти, прираснали към пънчето и чупливи.

Пънче Цилиндрично или бухалковидно, месесто. Изцяло бяло или в някои случаи с розово обагряне. Наранените места са оцветени в кафяво. Височина до 9 cm.

Месо Бяло, сравнително дебело и твърдо. В пънчето често се образуват кухини. С приятна плодова миризма. Вкусът варира в голяма амплитуда от лютив до нелютив.

Спори Споровият прашец е охреножълт. Спорите са с размери 8-10.5 x 7-9 μm. Орнаментирани са с брадавици (височина до 1 μm), някои от които са свързани с гредички помежду си и образуват частична мрежа.

Местообитание Широколистни гори, особено с дъб (Quercus), бук (Fagus) и габър (Carpinus). Предпочита топли, изложени места с варовита почва. Плододава поединично или на групи през лятото и есента.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Класическата Russula maculata е гълъбка с червена до оранжева шапка с ясно разграничими петънца по нея, пожълтяващи с времето ламели, бяло или частично розовеещо пънче, поява на кафяви петна по всички части, лютив вкус и местообитание с широколистни дървета на топли, варовити места. На практика доста от тези белези варират в голяма степен и на терен само петнистата окраска на шапката служи като добър ориентир.

Според Adamcik et al. (2016) R. maculata е комплекс, тъй като в класическата концепция за R. maculata съществуват скрити видове. Такъв скрит вид е Russula nympharum, описан същевременно от Hampe и Marxmüller на базата на молекулярен анализ. Известните разлики между R. nympharum и R. maculata касаят измервания на някои микроскопични структури: височина на споровите брадавици, широчина на терминалните клетки по пилеипелиса, широчина на пилеоцистидиите и гъстота на плеуроцистидиите. (Източник: A molecular analysis reveals hidden species diversity within the current concept of Russula maculata)

Russula globispora е близък вид до R. maculata, с подобна поява на петънца по шапката. Най-съществената разлика е образуването на по-едри спори с различна орнаментация. Размерът е 9.5-13 x 8.5-11 μm, което означава, че има и известно припокриване. Орнаментацията се състои от по-нагъсто подредени изолирани шипчета. Според Sarnari (2007) R. maculata може да се разграничи от този вид по по-твърдата консистенция, липсата на пурпурни тонове по шапката и значително по-слабото обезцветяване на шапката. Той описва и вкуса на R. globispora като умерено лютив до нелютив, докато този на R. maculata, специално в ламелите, е обичайно подчертано лютив, след кратко изчакване. Местообитанието на R. globispora е под разнообразни широколистни дървета.

Russula dryadicola е друг вид с петънца по шапката, но по-малки плодни тела. Има спори с орнаментация от изолирани шипчета наподобяваща тази на R. globispora. Расте в алпийски местообитания, вероятно в асоциация с растението сребърник (Dryas octopetala) или хвойни (Juniperus).

Russula decipiens расте в местообитанията на R. maculata. Има шапка с преобладаващо червен цвят, но с винен оттенък. Месото може да люти или да не люти. Пънчето е бяло, но с остаряването на гъбата прогресивно посивява.

Текста подготви П. Неделев.

Russula maculata.

Russula maculata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula maculata.

Russula maculata. Забелязват се петна по шапките.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula maculata.

Russula maculata. Пънчето понякога е оцветено розово.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula maculata. Орнаментацията на спорите.

Russula maculata. Орнаментацията на спорите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 22 Юли, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>