Russula maculata

Russula maculata.

Russula maculata Quélet & Roze
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Russule maculée, Russule tâchée (френски), Gefleckter Täubling (немски), Сыроежка пятнистая (руски).

Шапка Дълго време изпъкнала, накрая почти плоска, но с плитка вдлъбнатина в центъра. Червена, оранжево-червена, избледняваща до кремава в центъра, а понякога почти изцяло кремава. Най-вече в централните части се виждат по-тъмни и нерязко очертани петънца. Повърхността е гладка и влажна. Ръбът е изправен и отначало ненабразден, но накрая придобива къси бразди. Кожицата се обелва до една трета от разстоянието до центъра. Диаметър до 10 cm.

Ламели Отначало кремави, по-късно стават жълто-охрени. С остаряването се появяват и неравномерни кафеникави петна. Умерено гъсти до гъсти, прираснали към пънчето и чупливи.

Пънче Цилиндрично или бухалковидно, месесто. Изцяло бяло или в някои случаи с розово обагряне. Наранените места са оцветени в кафяво. Височина до 9 cm.

Месо Бяло, сравнително дебело и твърдо. В пънчето често се образуват кухини. С приятна плодова миризма. Вкусът варира в голяма амплитуда от лютив до нелютив.

Спори Споровият прашец е охреножълт. Спорите са с размери 8-11 x 7-9.5 μm. Орнаментирани са с брадавици (височина до 1 μm), някои от които са свързани с гредички.

Местообитание Широколистни гори, особено с дъб (Quercus), бук (Fagus) и габър (Carpinus). Предпочита топли, изложени места с варовита почва. Плододава поединично или на групи през лятото и есента.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Класическата Russula maculata е гълъбка с червена до оранжева шапка с ясно разграничими петънца по нея, пожълтяващи с времето ламели, бяло или частично розовеещо пънче, поява на кафяви петна по всички части, лютив вкус и местообитание с широколистни дървета на топли, варовити места. На практика доста от тези белези варират в голяма степен и на терен само петнистата окраска на шапката служи като добър ориентир.

Според Adamcik et al. (2016) R. maculata е комплекс, тъй като в класическата концепция за R. maculata съществуват скрити видове. Такъв скрит вид е Russula nympharum, описан същевременно от Hampe и Marxmüller на базата на молекулярен анализ. Известните разлики между R. nympharum и R. maculata касаят измервания на някои микроскопични структури: височина на споровите брадавици, широчина на терминалните клетки по пилеипелиса, широчина на пилеоцистидиите и гъстота на плеуроцистидиите. (Източник: A molecular analysis reveals hidden species diversity within the current concept of Russula maculata)

Russula globispora е близък вид до R. maculata, с подобна поява на петънца по шапката. Най-съществената разлика е образуването на по-едри спори с различна орнаментация. Размерът е 9.5-13 x 8.5-11 μm, което означава, че има и известно припокриване. Орнаментацията се състои от изолирани шипчета. Според Sarnari (2007) R. maculata може да се разграничи от този вид по по-твърдата консистенция, липсата на пурпурни тонове по шапката и значително по-слабото обезцветяване на шапката. Той описва вкуса на R. globispora като умерено лютив до нелютив, докато този на R. maculata, специално в ламелите, е обичайно подчертано лютив, след кратко изчакване. Местообитанието на R. globispora е под разнообразни широколистни дървета.

Russula dryadicola е друг вид с петънца по шапката, но по-малки плодни тела. Има спори с орнаментация от изолирани шипчета наподобяваща тази на R. globispora. Расте в алпийски местообитания, вероятно в асоциация с растението сребърник (Dryas octopetala) или хвойни (Juniperus).

Russula decipiens расте в местообитанията на R. maculata. Има шапка с преобладаващо червен цвят, но с винен оттенък. Месото може да люти или да не люти. Пънчето е бяло, но с остаряването на гъбата прогресивно посивява.

Текста подготви П. Неделев.

Russula maculata.

Russula maculata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula maculata.

Russula maculata. Забелязват се петна по шапките.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula maculata.

Russula maculata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula maculata.

Russula maculata. Пънчето понякога е оцветено розово.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula maculata. Орнаментацията на спорите.

Russula maculata. Орнаментацията на спорите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 1 Март, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>