Russula melliolens

Russula melliolens.

Russula melliolens Quél.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Russule à odeur de miel (френски), Honig-Täubling (немски), Сыроежка медовая (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, после изпъкнала до плоска, с плитка вдлъбнатина в центъра. Яркочервена, тъмночервена, розово-червена, червено-кафява, розово-кафява, като с възрастта придобива охреножълти петна. Често центърът е по-тъмен до почти черен. Повърхността е суха и гладка. Във влажно време – мокра и лъскава. Ръбът е изправен и ненабразден или късо набразден. Кожицата се обелва до половината от разстоянието до центъра. Диаметър до 10 cm.

Ламели Бели, после кремави и накрая жълти. С възрастта се появяват охрени петънца. Ръбовете често са оцветени с цвета на шапката близо до периферията. Умерено гъсти до гъсти и сравнително дебели. Частично прираснали до прираснали, често преплитащи се близо до пънчето, чупливи.

Пънче Цилиндрично или слабо бухалковидно. Бяло, но понякога с розово петно около основата. Скоро се появяват охреножълти петна, които се разрастват. Повърхността е плитко набраздена. Височина до 10 cm.

Месо Бяло, при застаряване с жълто-кафяви участъци. Отначало плътно и твърдо, но после омеква. Без особени миризма и вкус. Автори споменават, че около основата на пънчето може да се усети слаба миризма напомняща мед (на което се дължи видовото име melliolens). Тази миризма се засилва при стареене и сушене.

Спори Споровият прашец е бледокремав. Спорите са с размери 8.5-11 x 8-9.5 μm. Имат тънка мрежовидна орнаментация и съвсем ниски брадавици.

Местообитание Широколистни гори. Нашите наблюдения са от дъбови (Quercus) и букови (Fagus) гори, но в литературата се споменават и други широколистни дървета и в редки случаи иглолистни гори. Плододава поединично или на групи от края на пролетта до есента.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Важни белези за определяне на Russula melliolens са пожълтяването и охреножълтите петна, които се появяват с възрастта по цялото тяло, светлият споров прашец (макар ламелите да пожълтяват) и липсата на лютивина. Червеният цвят на шапката е също добър ориентир, но варира в известна степен. Медената миризма е трудно доловима.

Следват някои едри гълъбки с червени шапки и нелютиво месо, които могат да се намерят в широколистните гори заедно с R. melliolens.

Russula aurea (Златна гълъбка) има златистожълти петна и отделя по-тъмен споров прашец.

Russula rubroalba и Russula laeta имат по-тъмни ламели и споров прашец. При тях поява на охреножълти петна не се наблюдава.

Russula rosea (Красива гълъбка) има много твърдо, бяло и непожълтяващо месо.

Russula atropurpurea (Тъмнопурпурна гълъбка) има сивеещо месо при застаряване и нелютив до слаболютив вкус.

Текста подготви П. Неделев.

Russula melliolens.

Russula melliolens. Участъци от пънчетата често пожълтяват.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula melliolens.

Russula melliolens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula melliolens.

Russula melliolens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula melliolens.

Russula melliolens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula melliolens. С възрастта се появяват охреножълти петна.

Russula melliolens. Ламелите понякога имат оцветен ръб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula melliolens. Ламелите постепенно стават жълтеникави и придобиват охрени петънца.

Russula melliolens. Спорите са почти бели, въпреки че ламелите са жълтеникави.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula melliolens.

Russula melliolens. Старо плодно тяло.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula melliolens.

Russula melliolens. Старите плодни тела показват изразено пожълтяване навсякъде.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula melliolens. Орнаментацията на спорите.

Russula melliolens. Спорите имат съвсем ниски брадавици.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 4 Юни, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>