Russula melzeri

Russula melzeri.

Russula melzeri Zvára
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Scurfy brittlegill (английски), Russule tache-de-sang, Russule de Melzer (френски), Roter Samttäubling (немски), Сыроежка Мельцера (руски).

Шапка Отначало изпъкнала, по-късно плоска с плитка вдлъбнатина. Розово-червена, с малко по-тъмен център. Повърхността е суха и матова. В сухо време финонапукана и с вид на напрашена. Ръбът е изправен и ненабразден. Кожицата се обелва лесно. Диаметър до 3 cm.

Ламели Отначало бледокремави, по-късно жълтеникави. Умерено редки, прираснали и чупливи.

Пънче Цилиндрично или слабо бухалковидно. Бяло. Повърхността е гладка или слабо набръчкана. Височина до 3 cm.

Месо Бяло, тънко и крехко. Миризмата е слаба, неопределена. Вкусът е нелютив. Реагира силно с гваякова тинктура.

Спори Споровият прашец е бледоохрен. Спорите са с размери 6.5-8.5 x 5.5-7 μm. Орнаментацията се състои от почти напълно изолирани брадавици, височина до 1.1 μm.

Местообитание В широколистни гори с бук, габър и кестен (Fagus, Carpinus, Castanea). Плододава поединично или на малки групи през лятото. Вероятно рядък вид.

*Срещали сме вида в буково-габърови гори в централна Стара планина, по границите на НП „Централен Балкан“ в районите на с. Дивчовото и гр. Априлци.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Russula melzeri е миниатюрна гълъбка с напукана, розово-червена, матова шапка, нелютив вкус и бледоохрен споров прашец. В това местообитание се намират много други малки червени гълъбки, което затруднява определянето, особено когато шапката на R. melzeri е мокра и пукнатините и матовата повърхност не личат.

Други червени или розово-червени гълъбки с нелютиво месо и подобен размер са Russula puellula, Russula rhodella, Russula emeticicolor, Russula lilacea и Russula minutula.

Текста подготви П. Неделев.

Russula melzeri.

Russula melzeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula melzeri.

Russula melzeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula melzeri.

Russula melzeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula melzeri.

Russula melzeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula melzeri. Орнаментацията на спорите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 18 Февруари, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>