Russula minutula

Russula minutula.

Russula minutula Velenovsky
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Minute brittlegill (английски), Russule minuscule (френски), Kleiner Rosa-Täubling (немски), Сыроежка маленькая (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно изпъкнала и накрая плоска, с плитка вдлъбнатина в центъра. Розова, розово-червеникава със светли и по-тъмни участъци, често подредени в зони. Повърхността е гладка и суха. В сухо време матова и финонапукана. Ръбът е изправен и набразден при развитите шапки. Кожицата се обелва лесно. Диаметър до 4 cm.

Ламели Отначало белезникави, накрая бледокремави. Понякога с розово оцветяване близо до ръба на шапката. Умерено гъсти, частично прираснали, чупливи.

Пънче Цилиндрично или слабо бухалковидно. Белезникаво, рядко с бледорозово оцветяване около основата. Височина до 5 cm.

Месо Бяло, тънко и крехко. Миризмата е слаба, подобна на розмарин или недоловима. Вкусът е нелютив. Под въздействие на сулфованилин тъмнорозово.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 6.5-7.5 x 5.5-6.5 μm. Орнаментирани са със ситни брадавици.

Местообитание Широколистни гори, често с бук (Fagus), габър (Carpinus) и кестен (Castanea). Плододава поединично или на групи през лятото.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Russula minutula се разпознава по следната комбинация от белези. Малък размер, розова шапка с характерна окраска и пукнатини в сухо време, бели ламели отделящи бял споров прашец, бяло пънче и тънко, нелютиво месо. В широколистни гори се срещат и други гълъбки с малки размери. Някои от тези дребосъци ще бъдат споменати.

Russula emeticicolor има червена шапка с напрашена повърхност, бели ламели и пънче и наподобява Russula emetica (Бясна гъба), но не люти.

Russula melzeri има червена, кадифена шапка, която също се напуква в сухо време. Има нелютиво до слаболютиво месо, жълтеникави ламели и бледоохрен споров прашец.

Тъмнорозовата химична реакция със сулфованилин е типична за този вид и още един с по-едри плодни тела Russula aurora.

Текста подготви П. Неделев.

Russula minutula.

Russula minutula. В сухо време се виждат фини пукнатини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula minutula.

Russula minutula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula minutula.

Russula minutula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 18 Февруари, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>