Russula nauseosa

Russula nauseosa.

Russula nauseosa (Pers.) Fr.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Nauseous brittlegill (английски), Russule nauséeuse (френски), Geriefter Weich-Täubling (немски), Сыроежка невзрачная (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, после изпъкнала, но скоро плоска, с ниска гърбица разположена в плитка вдлъбнатина в центъра. Розово-виолетова, розово-кафеникава, розова, понякога с маслинени тонове, избледняваща в центъра. Повърхността е гладка и влажна или суха. Ръбът е изправен и набразден при развитите плодни тела. Диаметър до 5 cm.

Ламели Отначало жълтеникави, но скоро жълти. Умерено гъсти до редки. Частично прираснали, чупливи.

Пънче Цилиндрично или слабо разширено в основата. Белезникаво до бяло с гладка и влажна повърхност. Височина до 5 cm.

Месо Белезникаво. Тънко, много крехко и влажно. С кухини в пънчето. Вкусът и миризмата са неопределени.

Спори Споровият прашец е жълт. Спорите са с размери 8-10 х 6.5-7.5 μm. Орнаментирани са с шипчета.

Местообитание Планински иглолистни гори, най-често под смърч (Picea abies). Плододава поединично или на групи през лятото и есента. Често срещан вид в своето местообитание.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Russula nauseosa е дребна гълъбка от високите части на планинските иглолистни гори. Важни белези са жълтите ламели и споров прашец, както и тънкото и напълно нелютиво месо. Оцветяването на шапката варира в голяма степен, дори между плодни тела в едно находище.

Най-близкият описан вид е Russula laricina, обитаващ същото местообитание, но не само под лиственица (Larix), както намеква името. Няма съществени и ясни макроморфологични разлики, които да помогнат да ги различим. По описание на Sarnari R. laricina може да има малко по-едри плодни тела, по-редовно присъствие на гърбица в центъра и посивяващо месо, както и спори със същата орнаментация, но с изолирани връзки между някои от шипчетата.

Текста подготви П. Неделев.

Russula nauseosa.

Russula nauseosa.

 

 

 

 

 

 

 

Russula nauseosa.

Russula nauseosa.

 

 

 

 

 

 

 

Russula nauseosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 30 Септември, 2018 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>