Russula nauseosa

Russula nauseosa.

Russula nauseosa (Pers.) Fr.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Nauseous brittlegill (английски), Russule nauséeuse (френски), Geriefter Weich-Täubling (немски), Сыроежка невзрачная (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, после изпъкнала, но скоро плоска, с ниска гърбица разположена в плитка вдлъбнатина в центъра. Розово-виолетова, розово-кафеникава, розова, понякога с маслинени тонове, избледняваща в центъра. Повърхността е гладка и влажна или суха. Ръбът е изправен и набразден при развитите плодни тела. Кожицата е почти напълно отстранима. Диаметър до 5 cm.

Ламели Отначало жълтеникави, но скоро жълти. Умерено гъсти до редки. Частично прираснали, нежни и чупливи.

Пънче Цилиндрично или слабо разширено в основата. Белезникаво до бяло, при застаряване слабо сивеещо. С гладка и влажна повърхност. Височина до 5 cm.

Месо Белезникаво. Тънко, много крехко и влажно. С кухини в пънчето. Вкусът и миризмата са неопределени.

Спори Споровият прашец е жълт. Спорите са с размери 7.2-9 х 6-7.5 μm. Орнаментирани са с преобладаващо изолирани шипчета. Някои шипчета са свързани помежду си с къси гредички.

Местообитание Планински иглолистни гори, най-често под смърч (Picea abies). Плододава поединично или на групи през лятото и есента. Често срещан вид в своето местообитание.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Russula nauseosa е малка, нежна гълъбка от високите части на планинските иглолистни гори. Важни белези са жълтите ламели и споров прашец, както и тънкото и напълно нелютиво месо. Оцветяването на шапката варира в голяма степен, дори между плодни тела в едно находище.

Russula laricina е близък вид обитаващ подобни високопланински местообитания. Смята се, че асоциира с лиственица, вероятно и смърч. Има по-едри и месести плодни тела, по-изразено сивеене на пънчето и спори с повече връзки между брадавиците.

Russula sapinea е друга дребна гълъбка със сходна окраска на шапката. Расте в планиниски смърчови гори. Пънчето показва склонност да жълтее на петна, по подобие на Russula puellaris и останалите видове от тази група. R. sapinea притежава по-едри спори.

Текста подготви П. Неделев.

Russula nauseosa.

Russula nauseosa.

 

 

 

 

 

 

 

Russula nauseosa.

Russula nauseosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula nauseosa.

Russula nauseosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula nauseosa.

Russula nauseosa. Орнаментацията на спорите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 15 Март, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>