Russula ochrospora

Russula ochrospora.

Russula ochrospora (Nicolaj) Quadraccia
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Russule à sporée ocre (френски).

Местообитание Топли широколистни гори. Според литературата под листопадни и вечнозелени дъбове (Quercus) и липи (Tilia). Плододава поединично или на групи през лятото и есента. Видът е познат от южните части на Европа.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Russula ochrospora е слабо познат вид гълъбка от секция Griseinae. Подобно на другите гълъбки от тази група оцветяването на шапката е непостоянно и варира между нюанси на зелено, сиво и кафеникаво. Вкусът е нелютив, а миризмата е слаба, плодова. Важен белег е охреният цвят на споровия прашец, който е  сравнително тъмен за гълъбка от тази група. Въпреки това, различаването на тези видове е трудно и несигурно без анализиране с микроскоп. Спорите са едри (7-9 x 6-7.5 μm) и имат добре развита мрежеста орнаментация. Косъмчетата на пилеипелиса са изгредани от тънки и дълги клетки.

Вероятно най-проблематично е различаването на R. ochrospora от Russula parazurea. R. parazurea е по-често срещан вид, който може да се асоциира с разнообразни дървесни видове. Има по-светъл споров прашец и слаба лютивина в ламелите. Спорите имат сходна орнаментация, но са по-ситни. Косъмчетата на пилеипелиса не са толкова изтънени.

Russula medullata има тъмен споров прашец, почти толкова тъмен, колкото при R. ochrospora, но спорите нямат мрежеста орнаментация. Тази гълъбка расте обичайно в присъствието на трепетлика и други тополи.

Russula ochrospora.

Спори на Russula ochrospora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 7 Април, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>