Червеностъблена гълъбка

Russula olivacea.

Russula olivacea (Schaeff.) Fr.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Червеностъблена гълъбка.

По света Olive brittlegill (английски), Russule olivacée (френски), Rotstieliger Leder-Täubling (немски), Сыроежка оливковая (руски).

Шапка Отначало изпъкнала, по-късно плоска или слабо вдлъбната в центъра. Разнообразно оцветена: червена, винена, розово-винена, винено-кафява, кафява или зеленикава или комбинация от тези цветове. Обикалящи външната половина от шапката се виждат малки, контрастни ивици. Повърхността е суха и матова, с плитки неравности или почти гладка, във влажно време – мокра и блестяща. Ръбът е изправен. Кожицата се бели до една трета от диаметъра. Диаметър до 21 cm.

Ламели Отначало кремави, след това прогресивно оранжево-охрени. Ръбът често е оцветен виненочервен. Сравнително дебели, гъсти и чупливи. Прираснали.

Пънче Цилиндрично или бухалковидно, дебело. Бяло, но частично или изцяло обагрено розово. Височина до 15 cm.

Месо Бяло, плътно, чупливо. С приятен вкус и без особена миризма.

Спори Споровият прашец е охреножълт. Спорите са с размери 8-12.5 х 7-10 μm. Орнаментирани са с шипчета, без мрежа.

Местообитание В гори с бук (Fagus) или иглолистни дървета, като смърч (Picea) и ела (Abies), обикновено в планините. Плододава поединично или на групи през лятото и есента. В своето местообитание е често срещан вид.

Коментар В някои по-стари издания тази гъба е обявена за ядлива. Днес не се препоръчва, тъй като е известно, че може да предизвика стомашно-чревни разстройства в сурово състояние. (Източници: №2,5,9,10,15,18, Handbook of Mushroom Poisoning – Diagnosis and Treatment, D. Spoerke & B. Rumack, 1994, CRC Press)

Сходни видове Russula olivacea е един от най-забележителните видове гълъбки в нашите планински гори. Разпознава се по местообитанието, по едрия размер, по шапката с характерните ивици, по жълто-охрените ламели с оцветен ръб, по розовото пънче и нелютивия вкус. Шапката показва разнообразие от цветове и някои автори са описали отделни вариетети поради тази причина. (Russula olivacea var. pavonina например е вариетет с тъмночервена шапка.)

Други видове в групата на тази гълъбка са Russula alutacea и Russula vinosobrunnea; всички те са сравнително едри гълъбки с жълто-охрени ламели, розовеещо пънче и нелютив вкус.

Russula alutacea (Коженочервена гълъбка) расте в разнообразни широколистни гори (включително букови) и има по-малко плодно тяло с винено-червена шапка без ивици. Цветът на ламелите е сходен, докато пънчето е бяло и розовее само в редки случаи. Спорите на този вид са също шипчести, но някои от шипчетата са свързани от мрежа. Размерът на спорите е също по-малък.

Russula vinosobrunnea (понякога приет като вариетет на R. alutacea) има тъмночервена или винена шапка, често с тъмен център и ивици подобни на R. olivacea. Ламелитe имат сходен цвят, а пънчето често розовее. Расте в широколистни гори, но според Sarnari вероятно отсъства от буковите гори.

В иглолистни гори, където расте смърч, може да се сбърка с Russula queletii (Келетова гълъбка), която се различава лесно по лютивия вкус.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Russula olivacea.

Russula olivacea е една от най-едрите наши гълъбки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula olivacea. Тъмните ивици обикалящи шапката са добре изразени в този екземпляр.

Russula olivacea. Пънчето е малко или много обагрено розово.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula olivacea.

Russula olivacea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula olivacea.

Russula olivacea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula olivacea. Ламелите са жълто-охрени и често имат виненочервен ръб.

Russula olivacea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula olivacea.

Russula olivacea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula olivacea. Орнаментацията на спорите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 24 Май, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>