Russula parazurea

Russula parazurea.

Russula parazurea Jul. Schäff.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Powdery brittlegill (английски), Russule bleu-vert (френски), Blaugrüner Reif-Täubling (немски), Сыроежка синеватая (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, после изпъкнала и накрая плоска, с вдлъбнатина в центъра. Сиво-зелена, синкаво-зелена, изцяло зелена или понякога с кремави, виолетови или кафеникави участъци. Повърхността е гладка до финонабръчкана и блестяща, но в сухо време с вид на напрашена и матова. Кожицата се обелва трудно, но понякога до половината от разстоянието до центъра. Ръбът е слабо набразден при развитите екземпялри. Диаметър до 10 cm.

Ламели Кремави. Умерено гъсти, дебели, с чести разклонения, частично прираснали и чупливи.

Пънче Цилиндрично. Бяло, но при някои екземпляри със сиво-зелен оттенък. Повърхността е гладка. Височина до 6 cm.

Месо Бяло. Плътно и сравнително твърдо, по-късно крехко. Без особена миризма. Вкусът е нелютив, но ламелите могат да лютят слабо.

Спори Споровият прашец е бледокремав. Спорите са с размери 6-8.5 x 5-7 μm (по наши измервания). Имат орнаментация от дребни брадавици с височина до 0.6 μm, свързани помежду си в мрежа.

Местообитание Широколистни и иглолистни гори, като образува микориза с широк кръг дървета, например дъбове (Quercus), кестен (Castanea), бреза (Betula), борове (Pinus), смърч (Picea), бук (Fagus) и тополи (Populus). Плододава поединично или на малки групи през лятото и есента. Видът е широко разпространен, но не често срещан.

Коментар Ядлива гъба според някои автори. (Източници: №5,7,8,9,10)

Сходни видове Russula parazurea е един добре познат вид, показан в много от европейските книги за гъби. Класическата форма е много типична и лесна за разпознаване, със синкаво-зеленикава шапка, напрашена повърхност, кремави ламели и бяло пънче. Но, трябва да се има предвид, че оцветяването на шапката е силно променливо, както и степента на напрашаване по нея (белези повлияни от условията?). Може да погледнете страницата на този вид в сайта Russulales News, където е намекнато за тази променливост. R. parazurea принадлежи към подсекция Griseinae, в която има немалко видове със зеленикави шапки определящи се трудно.

През 2010 г. немски автори описаха съседен вид – Russula plumbeobrunnea. Те се аргументираха, че този вид има сиво-кафеникаво-розова ненапрашена шапка, за разлика от R. parazurea, и малки разлики във формата на пилеоцистидиите и степента на омреженост при спорите. Впоследствие молекулярни изследвания не оправдаха отделянето на такъв вид.

Romagnesi в своята монография на гълъбките описва две форми на R. parazurea. Първата (fo. parazurea) обитава широколистни гори и има изцяло бяло пънче. Втората (fo. dibapha) расте в иглолистни гори и има сиво, сиво-зеленикаво или сиво-виолетово пънче. Sarnari не признава такова разграничаване, позовавайки се на намирането на междинни форми.

Не бива да се бърка със Зелената гълъбка (Russula virescens) със зелена, напукана шапка. Тревистозелената гълъбка (Russula aeruginea) има светлозелена шапка и слаболютиво месо.

Текста подготви П. Неделев.

Russula parazurea.

Russula parazurea. Развит екземпляр сниман в брезова гора във влажно време.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula parazurea.

Russula parazurea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екземпляр показващ ясно напрашената повърхност. Сниман в смесена гора при засушаване.

Russula parazurea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula parazurea. Млад екземпляр от иглолистна гора в сухо време.

Пънчето на Russula parazurea може да е тъмно оцветено.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula parazurea.

Russula parazurea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula parazurea.

Russula parazurea. Спори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 14 Май 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>