Russula praetervisa

Russula praetervisa.

Russula praetervisa Sarnari
семейство Russulaceae (Гълъбки)

синоними Russula pectinatoides sensu auct., Russula recondita Melera & Ostellari

У нас Няма име.

По света Russule fausse-pectinée (френски).

Шапка Отначало полукълбовидна, после изпъкнала и накрая плоска с вдлъбнатина в центъра. Бледоохрена, бежова-жълта или бежово-сива, с по-тъмен, сиво-кафяв или кафяв център. Повърхността е гладка и влажна. Ръбът е изправен, набразден и ситнобрадавичест. Кожицата се обелва до половината от разстоянието до центъра. Диаметър до 8 cm.

Ламели Бели, накрая кремави, понякога с охрено-кафеникави петна. Умерено гъсти. Чупливи. Частично прираснали до прираснали.

Пънче Цилиндрично, бухалковидно или изтъняващо към основата. Изцяло бяло, понякога не места сивеещо при застаряване. В основата – с керемиденочервено петно. Височина до 7 cm.

Месо Бяло. Плътно и чупливо, в пънчето – шуплесто. Със слаба, приятна миризма на плодове или каучук и неопределен вкус.

Спори Споровият прашец е кремав. Спорите са с размери 7-8.5 х 5.5-7 μm.

Местообитание Широколистни гори, по-рядко в иглолистни. Обича просветлени места по горските граници. Широко разпространен и често срещан вид. Плододава на групи или поединично от края на пролетта до есента.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Russula praetervisa е често срещан, но слабо познат вид, тъй като не блести с особено забележителни белези. Характерни са сравнително неголемият размер, липсата на неприятна миризма, липсата на лютивина и наличието на червено петно в основата на пънчето.

В същата група има няколко гълъбки с подобно оцветяване на шапката.

Russula insignis. Различава се с бяло пънче, често с жълто-оранжеви петна в основата, което реагира с разтвор на калиева основа (KOH) и се оцветява червено. Такава реакция при R. praetervisa не се наблюдава.

Russula amoenolens с по-сива шапка, бяло до сивкаво пънче и лютиво месо.

Russula farinipes с жълтеникава шапка, тънко пънче, огъващи се ламели и лютиво месо.

Mellera и Ostellari през 2016 г. провеждат филогенетично изследване, при което забелязват, че колекции от средиземноморския регион са отделни от колекции направени в други европейски страни. Те предлагат хипотеза от два вида, като името R. praetervisa се запазва за популациите от средиземноморския регион, а новото име Russula recondita се отнася за останалите колекции от умерените зони на континента. (Източник: Analysis of morphological, ecological and molecular characters of Russula pectinatoides Peck and Russula praetervisa Sarnari, with a description of the new taxon Russula recondita Melera & Ostellari, S. Melera, C. Ostellari, N. Roemer, P. G. Avis, M. Tonolla, F. Barja, B. Narduzzi-Wicht, Mycological Progress, 2016)

Текста подготви П. Неделев.

Russula praetervisa.

Russula praetervisa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula praetervisa. Пънчето е обагрено червено в основата.

Russula praetervisa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula praetervisa.

Russula praetervisa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 7 Март, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>