Russula puellaris

Russula puellaris.

Russula puellaris Fries
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Yellowing brittlegill (английски), Russule jeune fille, Russule jaunissante (френски), Milder Wachstäubling (немски), Сыроежка девичья (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно плоска, с плитка вдлъбнатина в центъра. Винена, виненочервена или виненорозова, понякога с кафяви оттенъци, по-тъмна в центъра и изсветляваща към периферията. При застаряване цветовете избледняват. Повърхността е гладка и суха или влажна. Ръбът е изправен и слабо набразден. Кожицата се обелва почти до центъра. Диаметър до 6 cm.

Ламели Отначало бели, скоро след това кремави, накрая кремаво-жълтеникави до жълто-кафяви. След нараняване пожълтяват. Частично прираснали или прираснали, умерено гъсти, често разклонени и чупливи.

Пънче Цилиндрично или слабо бухалковидно. Бяло, но често жълто около основата. При застаряване пожълтява. Наранените места се оцветяват жълто-оранжеви. Повърхността е гладка. Височина до 6 cm.

Месо Бяло, но пожълтява след престой. Плътно, при по-старите гъби шуплесто в пънчето. Вкусът е приятен. Няма особена миризма.

Спори Споровият прашец е кремав. Спорите са с размери 7-8.5 x 6-7 μm. Орнаментирани са с шипчета.

Местообитание Планински иглолистни гори. Според литературата може да се открие и в широколистни гори, но рядко. Плододава поединично или на малки групи през лятото.

*На тази страница са показани екземпляри от смърчови гори във Витоша (м. Златните мостове ) и от западни Родопи (м. Чарджик).

Коментар Ядлива. (Източници: №5,9,12,18) Гъбата е слабо позната и не препоръчваме да се събира.

Сходни видове Russula puellaris в иглолистните гори е сравнително лесен за разпознаване вид. Малкият размер, винената шапка с по-тъмен център, пожълтяващите части, кремаво-жълтите ламели и нелютивият вкус са характерни белези. Въпреки това, цветът на шапката често варира, както при много други видове гълъбки.

Близки видове до R. puellaris в секция Tenellae също показват подобно пожълтяване. Russula versicolor има по-бледа виненокафява шапка и слаболютив вкус и расте под брези (Betula). Russula terenopus расте под тополи (Populus), а Russula versatilis и Russula odorata растат в широколистни гори в низините.

Russula sapinea показва подобно пожълтяване на наранените части и се среща в смърчови гори. Отличава се с по-бледа шапка, по-тъмен споров прашец и различни микроскопични белези.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Russula puellaris.

Russula puellaris. Всички части пожълтяват с развитието

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula puellaris.

Russula puellaris. Старо плодно тяло.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula puellaris. Шапка с нетипично оцветяване.

Russula puellaris. Ламелите са кремави до кремаво-жълтеникави.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula puellaris.

Пожълтяването на Russula puellaris.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula puellaris. Екземпляри с по-кафеникаво оцветяване.

Russula puellaris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 15 Март, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>