Russula puellula

Russula puellula.

Russula puellula Ebbesen, F.H. Møller & Jul. Schäff.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Russule timide, Russule jouvencelle (френски), Buchen-Zwerg-Täubling (немски).

Шапка Отначало полукълбовидна, после изпъкнала и накрая плоска с плитка вдлъбнатина в центъра. Розово-червена до кафеникаво-червена, бледа и неравномерно оцветена, често по-наситена или тъмна в центъра, при стареене с охрени петна. Повърхността е гладка и влажна или суха. Ръбът е изправен, отначало ненабразден, по-късно набразден. Кожицата се обелва лесно, почти до центъра. Диаметър до 5 cm.

Ламели Бели, накрая кремави и при стареене с охреножълти петна. Умерено гъсти, понякога разклоняващи се. Частично прираснали до прираснали и чупливи.

Пънче Цилиндрично или бухалковидно. Изцяло бяло или белезникаво, понякога при стареене с охреножълти петна. Повърхността е слабо набраздена. Височина до 5 cm.

Месо Бяло, но понякога с жълти петна. Тънко и крехко, лесно се троши. Без особени миризма и вкус. Възможно е ламелите да лютят слабо при млади гъби. Има бурна реакция с гваякова тинктура.

Спори Споровият прашец е кремав (IIb-IIc по Romagnesi). Спорите са с размери 6.5-8 х 5-6.5 μm, покрити със ситни брадавици и частично омрежване.

Местообитание Букови гори (Fagus). Някои автори споменават, че може да се открие и с други широколистни дървета. Плододава поединично или на малки групи през лятото.

*Показаните екземпляри са от букови гори в ПП Врачански Балкан и Чипровска планина.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Russula puellula е дребна и слабо позната гълъбка от буковите гори. Размерът, бледата, червеникава шапка, светлите ламели отделящи кремав прашец, бялото пънче, пожълтяването на части при стареене, липсата на ясна миризма, нелютивият вкус и местообитанието са определящи за този вид. Съществуват много описани видове гълъбки с розови или червени шапки и малки размери. Някои от тях са изброени тук. За точно определяне е нужно да се обърне внимание на всяка подробност.

Russula rhodella (вероятен синоним Russula zonatula) е близък вид, който също обитава букови гори. Има по-тъмен охрен споров прашец (IIIa-IIIb) и спори с по-едри брадавици.

Russula nobilis, също от буковите гори, има червена и равномерно оцветена шапка, силнолютив вкус и бял споров прашец.

Russula minutula има розова, често зонирана шапка и бял споров прашец. Расте в широколистни гори.

Russula emeticicolor има червена, напрашена шапка, бял споров прашец и нелютиво месо. Расте в букови гори.

Russula melzeri има карминеночервена шапка със суха, матова и напукана повърхност. Има охрен споров прашец и спори с едри брадавици без омрежване.

Russula odorata има по-светла розова шапка, жълтеникави ламели, охрени спори и силна, плодова миризма. Расте главно в дъбови гори.

Името на R. puellula не бива да се бърка с това на Russula puellaris. R. puellaris е гълъбка с винена шапка от иглолистните гори.

Текста подготви П. Неделев.

Russula puellula.

Russula puellula.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula puellula.

Russula puellula.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula puellula.

Russula puellula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 18 Февруари, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>