Russula pumila

Russula pumila.

Russula pumila Rouzeau & F. Massart
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Russule des aulnaies, Russule modeste (френски), Erlen-Täubling (немски).

Шапка Отначало изпъкнала, но скоро плоска с вдлъбнатина в центъра или фуниевидна. Виненочервена до виолетова, с по-тъмен център и светла периферия. Повърхността е гладка и суха или влажна и лъскава. Ръбът е изправен и набразден при развитите шапки. Диаметър до 4 cm.

Ламели Бели до кремави. Редки, прираснали и чупливи.

Пънче Цилиндрично или слабо разширено в основата. Отначало бяло до жълтеникаво, при застаряване – сивкаво. Повърхността е финонабръчкана и суха. Височина до 5 cm.

Месо Белезникаво до жълтеникаво, при застаряване – сивеещо. Много крехко, тънко и воднисто. Липсва миризма. Вкусът е слаболютив.

Спори Споровият прашец е почти бял. Спорите са с размери 8-10.5 x 6.5-8 μm. Орнаментирани са със ситни шипчета и частично омрежване.

Местообитание Елшови гори, с черна елша (Alnus glutinosa) и бяла елша (Alnus incana), с които образува микориза. Плододава поединично или на млаки групи. Сезон – есен. Рядка гъба в рядък тип местообитание.

*Сниманият екземпляр бе намерен през октомври 2013 г. в мочурище с черна елша във водосбора на р. Струмешница. Други находки няма, въпреки целенасочено търсене на същото място и в други, подобни гори.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Russula pumila е една рядка гълъбка, лесно разпознаваема поради дребния размер, местообитанието и цветовете. Жълтеенето в пънчето, което се наблюдава в повечето, но не всички екземпляри, следвано от посивяване е особеност на този вид.

Съществува дълъг спор за това колко вида гълъбки растат в елшови гори. Някои автори признават два вида – Russula alnetorum и R. pumila. Други синонимизират двете имена. На тази страница са представени като отделни видове. R. alnetorum расте със зелена елша (Alnus viridis) в планински райони. Плодните тела са също толкова малки. Шапката е виолетова, без изразен контраст между център и периферия, докато пънчето дълго време стои бяло и след това посивява, без да се вижда особено жълтеене. Този вид не е съобщаван от България. Снимка на R. alnetorum в този смисъл може да видите в сайта Russulales News.

Тъмнопурпурната гълбка (Russula atropurpurea) показва сходно оцветяване на шапката и посивяване на пънчето, но има много по-едри и месести плодни тела и расте в други типове гори.

Текста подготви П. Неделев.

Russula pumila.

Местообитание на Russula pumila – елшова гора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 5 Февруари, 2018 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>