Келетова гълъбка

Russula queletii.

Russula queletii Fr.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Келетова гълъбка.

По света Fruity brittlegill (английски), Russule de Quélet (френски), Stachelbeer-Täubling (немски), Сыроежка Келе (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна до изпъкнала, по-късно плоска или слабо вдлъбната, с или без ниска гърбица в центъра. Винена, винено-розова или винено-лилава, понякога с допълнителен маслиненозелен оттенък или петна. При млади екземпляри или засушаване тъмновинена до почти черна. Повърхността е гладка, суха, матова и напрашена, във влажно време – влажна и лъскава. Ръбът е изправен, при стари екземпляри плитко набразден. Кожицата се обелва до две трети от разстоянието до центъра. Диаметър до 8 cm.

Ламели Отначало бели, после светлокремави и накрая кремави. Гъсти, на места разклонени, прираснали. Чупливи при натиск.

Пънче Цилиндрично или слабо бухалковидно, често разположено встрани от центъра на шапката. Бяло, с розово-винена багра или изцяло розово-винено. Повърхността е гладка, напрашена. Височина до 8 cm.

Месо Бяло, плътно. С изразена плодова миризма наподобяваща ябълка. Вкусът е силнолютив.

Спори Споровият прашец е бял до бледокремав. Спорите са с размери 7-11 x 6.5-9.5 μm. Орнаментирани са с шипчета. Омреженост отсъства.

Местообитание В планински иглолистни гори под смърч (Picea abies). Плододава на малки групи или поединично през лятото и есента. Често срещан вид в своето местообитание.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Russula queletii се разпознава по местообитанието, винената шапка, светлите ламели, розово-виненото пънче, лютивият вкус и приятната миризма.

Russula torulosa и Russula sardonia са подобни видове, но те растат само под борове (Pinus). При тях споровата орнаментация включва частична омреженост.

Според някои автори има още един много близък вид, който също расте в смърчови гори – Russula fuscorubroides. Описва се с по-червеникава и по-тъмнооцветена шапка, слаба миризма подобна на мушкато, умерено лютив вкус и разлики в микроскопичните структури. Според сайта Russulales News разграничението между този вид и R. queletii е все още неясно.

Текста подготви П. Неделев.

Russula queletii. В сухо време шапките са по-тъмни и матови.

Russula queletii. Накрая ламелите са кремави.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula queletii.

Russula queletii. Често се наблюдават зеленикави и кафеникави нюанси.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula queletii.

Russula queletii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula queletii.

Russula queletii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula queletii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 22 Юни, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>