Келетова гълъбка

Russula queletii.

Russula queletii Fr.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Келетова гълъбка.

По света Fruity brittlegill (английски), Russule de Quélet (френски), Stachelbeer-Täubling (немски), Сыроежка Келе (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна до изпъкнала, по-късно плоска или слабо вдлъбната, с или без ниска гърбица в центъра. Винена, винено-розова или винено-лилава, понякога с допълнителен маслиненозелен оттенък или петна. При млади екземпляри или засушаване тъмновинена до почти черна. Повърхността е гладка, суха, матова и напрашена, във влажно време – влажна и лъскава. Ръбът е изправен, при стари екземпляри плитко набразден. Кожицата се обелва до две трети от разстоянието до центъра. Диаметър до 8 cm.

Ламели Отначало бели, после светлокремави и накрая кремави. Гъсти, на места разклонени, прираснали. Чупливи при натиск.

Пънче Цилиндрично или слабо бухалковидно, често разположено встрани от центъра на шапката. Бяло, с розово-винена багра или изцяло розово-винено. Повърхността е гладка, напрашена. Височина до 8 cm.

Месо Бяло, плътно. С изразена плодова миризма наподобяваща ябълка. Вкусът е силнолютив.

Спори Споровият прашец е бял до бледокремав. Спорите са с размери 7-11 x 6.5-9.5 μm. Орнаментирани са с шипчета. Омреженост отсъства.

Местообитание В планински иглолистни гори под смърч (Picea abies). Плододава на малки групи или поединично през лятото и есента. Често срещан вид в своето местообитание.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Russula queletii се разпознава по местообитанието, винената шапка, светлите ламели, розово-виненото пънче, лютивия вкус и приятната миризма.

Russula torulosa и Russula sardonia са подобни видове, но те растат под борове (Pinus). При тях споровата орнаментация включва частична омреженост.

Според някои автори има още един много близък вид, който също расте в смърчови гори – Russula fuscorubroides. Описва се с по-червеникава и по-тъмнооцветена шапка, слаба миризма подобна на мушкато, умерено лютив вкус и разлики в микроскопичните структури. Според сайта Russulales News разграничението между този вид и R. queletii е все още неясно.

Текста подготви П. Неделев.

Russula queletii. В сухо време шапките са по-тъмни и матови.

Russula queletii. Накрая ламелите са кремави.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula queletii.

Russula queletii. Често се наблюдават зеленикави и кафеникави нюанси.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula queletii.

Russula queletii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula queletii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Август , 2016 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>