Russula roseipes

Russula roseipes.

Russula roseipes Secr. ex Bres.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Russule à pied rosé (френски), Rosastieliger Täubling (немски), Сыроежка розовоногая (руски).

Шапка Отначало изпъкнала, после плоска, с плитка вдлъбнатина в центъра и/или съвсем ниска гърбица. Жълтеникаво-охрена, оранжева, кремава или розова, като се вижда комбинация от тези цветове или преобладаване на един от тях. Типично е присъствието на розов цвят поне по периферията. Повърхността е гладка и влажна. Ръбът е изправен и късо набразден при развитите шапки. Кожицата се обелва до половината от разстоянието до центъра. Диаметър до 6 cm.

Ламели Кремави, после кремавожълти. Умерено гъсти, частично прираснали или прираснали, чупливи.

Пънче Цилиндрично или слабо бухалковидно. Бяло, често с розова багра, рядко цялостно розово. Повърхността е слабо набраздена и напрашена. Височина до 8 cm. Има отрицателна реакция с гваяков разтвор (на десетата секунда).

Месо Бяло, тънко, чупливо. В областта на пънчето често с кухини. С неопределена миризма и нелютив вкус. Често се усеща слаба йодна миризма в основата на пънчето.

Спори Споровият прашец е охреножълт. Спорите са с размери 7-9.5 x 6-7.5 μm. Имат орнаментация от брадавици с чести връзки.

Местообитание Образува микориза с различни видове бор (Pinus). Среща се в низини и планини, навсякъде, където растат борове. Вероятно предпочита силикатни почви. Плододава през лятото и есента поединично или на малки групи. Не е често срещан вид.

*Екземплярите на тази страница са от западното подножие на планината Витоша в гори изкуствено залесени с бял и черен бор, където видът има добро присъствие, както и от Рила и Родопите.

Коментар Слабо позната гъба. Има противоречиви сведения, че е ядлива и неядлива. (Източници: №9,18)

Сходни видове Russula roseipes се разпознава по местообитанието, оцветяването на шапката, кремавожълтите ламели, бялото пънче често с розови багри и липсата на лютивина. Особената миризма в основата на пънчето понякога е трудна за долавяне, но заслужава да се спомене.

Оцветяването на шапката има много прилики с Russula risigallina. Този вид се среща в широколистни гори и има съвсем тънко и крехко месо с изразена плодова миризма. Ламелите са дебели и редки, а пънчето е винаги бяло.

Russula velenovskyi има малко по-светъл споров прашец и силна, положителна реакция с гваяк. Най-често се асоциира с брези, въпреки че може да се срещне също в иглолистни гори.

Не бива да се бърка с Russula sanguinaria (Кървавочервена гълъбка), друг вид с розово пънче, който расте под иглолистни дървета. Месото при този вид люти.

Текста подготви П. Неделев.

Russula roseipes. Шапката показва голямо разнообразие в оцветяването, но розовият цвят присъства винаги.

Russula roseipes. Пънчето е често обагрено розово, но не винаги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula roseipes.

Russula roseipes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula roseipes.

Russula roseipes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula roseipes.

Russula roseipes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula roseipes.

Russula roseipes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula roseipes.

Russula roseipes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula roseipes. Орнаментацията на спорите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 15 Април, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>