Russula roseipes

Russula roseipes.

Russula roseipes Secr. ex Bres.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Russule à pied rosé (френски), Rosastieliger Täubling (немски), Сыроежка розовоногая (руски).

Шапка Отначало изпъкнала, после плоска, с плитка вдлъбнатина в центъра и/или съвсем ниска гърбица. Жълтеникаво-охрена, кремава или розова, като се вижда комбинация от тези цветове или преобладаване на един от тях. Типично е присъствието на розов цвят поне по периферията. Повърхността е гладка и влажна. Ръбът е изправен и късо набразден при развитите шапки. Кожицата се обелва до половината от разстоянието до центъра. Диаметър до 6 cm.

Ламели Кремави, после кремавожълти. Умерено гъсти, частично прираснали или прираснали, чупливи.

Пънче Цилиндрично или слабо бухалковидно. Бяло, често с розова багра, рядко цялостно розово. Повърхността е слабо набраздена. Височина до 8 cm.

Месо Бяло, тънко, чупливо. В областта на пънчето често с кухини. С неопределена миризма и нелютив вкус. Често се усеща слаба йодоформена миризма в основата на пънчето.

Спори Споровият прашец е охреножълт. Спорите са с размери 7.5-9 x 6-7 μm и покрити с брадавички, без ясна мрежа.

Местообитание Образува микориза с различни видове бор (Pinus). Среща се в низини и планини, навсякъде, където растат борове. Вероятно предпочита силикатни почви. Плододава през лятото и есента. Не често срещан, но широко разпространен вид в Европа.

*Екземплярите на тази страница са от западното подножие на планината Витоша в гори изкуствено залесени с бял и черен бор, където видът има добро присъствие.

Коментар Слабо позната гъба. Има противоречиви сведения, че е ядлива и неядлива. (Източници: №9,18)

Сходни видове Russula roseipes се разпознава по местообитанието, оцветяването на шапката, кремавожълтите ламели, бялото пънче често с розови багри и липсата на лютивина. Особената миризма в основата на пънчето понякога е трудна за долавяне, но заслужава да се спомене.

Оцветяването на шапката има много прилики с Russula risigallina. Този вид се среща в широколистни гори и има съвсем тънко и крехко месо с изразена плодова миризма. Ламелите са дебели и редки, а пънчето е винаги цялостно бяло.

Не бива да се бърка с Russula sanguinaria (Кървавочервена гълъбка), друг вид с розово пънче, който расте под иглолистни дървета. Неговото месо люти.

Текста подготви П. Неделев.

Russula roseipes. Шапката показва голямо разнообразие в оцветяването, но розовият цвят присъства винаги.

Russula roseipes. Пънчето е често обагрено розово, но не винаги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula roseipes.

Russula roseipes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula roseipes.

Russula roseipes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula roseipes.

Russula roseipes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 31 Октомври, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>