Russula rubroalba

Russula rubroalba.

Russula rubroalba (Singer) Romagn.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Russule rouge et blanche (френски), Blutroter Leder-Täubling (немски).

Шапка Отначало полукълбовидна, после изпъкнала и накрая плоска, с вдлъбнатина в центъра. Розово-червена или червена, често с обезцветени участъци, които са кремави или кремаво-зеленикави. Понякога изцяло кремаво-зеленикава, без следа от червен цвят (var. albocretacea). Повърхността е с дребни неравности или почти гладка. Кожицата се обелва едвам по ръба. Диаметър до 15 cm.

Ламели Отначало кремави, после охреножълти. Гъсти, прираснали или слабо низбягващи, с чести разклонения, чупливи. При развитите екземпляри са дебели.

Пънче Цилиндрично или бухалковидно. Бяло. Повърхността е набраздена. Височина до 10 cm. Има слаба положителна реакция с гваяков разтвор (на десетата секунда).

Месо Бяло, при застаряване с охрено-кафяви петънца в долната част. Плътно, дебело и трошливо. Миризмата е приятна, плодова. Вкусът е приятен и нелютив.

Спори Споровият прашец е тъмноохрен. Спорите са с размери 6.5-9 x 6-7.5 μm. Имат орнаментация от брадавици с множество дебели връзки съставящи добре развита мрежа. Брадавиците са с височина до 0.6 μm.

Местообитание Широколистни гори, най-често под дъб (Quercus) в низините. Плододава поединично или на групи в края на пролетта и началото на лятото (V-VI). Вероятно широко разпространен вид.

Коментар Ядлива, но твърде слабо позната гъба. (Източник: №9) Други автори считат гъбата зе неядлива. (Източници: №18)

Сходни видове Russula rubroalba е една от първите гълъбки, които се появяват през летния сезон. Наблюдавали сме вълна от вида в топли дъбови гори, заедно с Russula cyanoxantha и Russula vesca , тогава когато гъбното разнообразие в тези гори е все още бедно. С настъпване на лятото този вид изглежда става неоткриваем, въпреки че според някои източници плододаването е възможно до есента.

Едрият размер е добър ориентир. Червената шапка често избледнява или е обезцветена кремаво-зеленикава още от самото начало. Ламелите скоро се оцветяват охрени и отделят тъмноохрен споров прашец. Месото е трошливо и не люти. Много други гълъбки с червени шапки се срещат в широколистните гори, но повечето са по-дребни и започват да плододават по-късно през сезона.

Russula melliolens има тенденция да пожълтява по всички части като остарява. Има по-светъл, почти бял споров прашец.

Russula rosea (Красива гълъбка) има по-твърдо месо, пънче често обагрено розово и по-светли спори.

Russula pseudointegra остава с по-светли ламели при развитите гъби и има малко по-светъл споров прашец. Орнаментацията на спорите показва частична мрежа. С гваяков разтвор няма съществена реакция върху пънчето.

Russula tinctipes има силна реакция с гваяков разтвор и спори с изолирани брадавици.

Russula rubra има червена шапка с бял налеп, по-светли ламели и по-светъл споров прашец и слаб, лютив вкус.

Russula laeta има по-скромни размери и шапка със слабо набразден ръб. Спорите са покрити с напълно изолирани брадавици.

Текста подготви П. Неделев.

*Допълнителна информация и снимки на вида на страницата на Д. Божанчев.

Russula rubroalba.

Russula rubroalba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula rubroalba.

Russula rubroalba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula rubroalba.

Russula rubroalba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula rubroalba.

Russula rubroalba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula rubroalba.

Russula rubroalba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula rubroalba. Слаба положителна реакция с гваяков разтвор.

Russula rubroalba. Спори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 13 Март, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>