Russula sapinea

Russula sapinea.

Russula sapinea Sarnari
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

Шапка Отначало полукълбовидна, после изпъкнала, но скоро плоска, с ниска гърбица разположена в плитка вдлъбнатина в центъра. Розово-виолетова, в центъра зеленикаво-кафява. Често изменчива и неравномерно бледнееща. Наранявания оцветени жълти. Повърхността е гладка и влажна или суха. Ръбът е изправен и набразден при развитите плодни тела. Диаметър до 7 cm.

Ламели Отначало кремави, но скоро жълтеникави. Наранени места жълто-кафеникави. Умерено гъсти до редки. Частично прираснали, нежни и чупливи.

Пънче Цилиндрично или слабо разширяващо се надолу. Белезникаво до бяло, при застаряване често с жълти или жълто-кафеникави петна. С гладка и влажна повърхност. Височина до 7 cm.

Месо Белезникаво. Тънко, много крехко и влажно. С кухини в пънчето. Вкусът е нелютив, миризмата е неопределена или слаба, плодова.

Спори Споровият прашец е жълт. Спорите са с размери 7.2-11 х 6-8.5 μm. Орнаментирани са с шипчета с чести връзки помежду им.

Местообитание Планински иглолистни гори под смърч (Picea abies). Плододава поединично или на групи през лятото.

*Показани са плодни тела намерени в смърчова гора във Витоша (м. Бистришко бранище).

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Има няколко малки, нежни гълъбки с розово-виолетови шапки и нелютиво месо в иглолистните гори. Възможно е да се намерят два или повече от тези видове едновременно. Важна характеристика на Russula sapinea е способността до пожълтява, което може да се види по остаряли, наранени или гниещи плодни тела. Микроскопичните белези на вида са решаващи. Притежава спори с дължина надвишаваща 10 μm, с чести връзки между шипчетата и пилеоцистидии с множество септи. Видът е описан от Sarnari през 1994 г. от Италия и информацията за него е оскъдна.

Russula puellaris има по-тъмна, винена шапка и пожълтява значително като остарее. Има малко по-светъл споров прашец. Спорите са по-ситни и имат орнаментация от по-скоро изолирани шипчета.

Russula nauseosa има почти същата окраска на шапката. При този вид поява на жълти петна няма, а пънчето стои белезникаво до бледосиво. Споровият прашец е малко по-тъмен и при развити екземпляри понякога се отлага върху пънчето. Спорите са по-дребни и шипчетата имат по-малко връзки.

Russula cessans расте само под борове. Пънчето обикновено е белезникаво или слабо сивеещо, но понякога се оцветява жълто-кафеникаво близо до основата. Месото е нелютиво, но ламелите понякога лютят слабо. Има по-тъмен споров прашец и спори с добре развита мрежа от връзки между шипчетата.

Разгледайте тема за този вид публикувана във форума на италианската микологична група A.M.B. Muggia e Carso.

Текста подготви П. Неделев.

Russula sapinea.

Russula sapinea.

 

 

 

 

 

 

 

Russula sapinea.

Russula sapinea.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula sapinea.

Russula sapinea.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula sapinea. Орнаментацията на спорите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 15 Март, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>