Russula torulosa

Russula torulosa.

Russula torulosa Bres.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Russule des pinèdes, Russule à pied bleu (френски), Wolfs-Täubling (немски).

Шапка Отначало полусферична, по-късно плоска. Виненочервена или пурпурночервена, често с почти черен център. Повърхността е гладка, суха и бляскава. Кожицата се обелва трудно. Диаметър до 10 cm.

Ламели Отначало бели, по-късно – кремави. Сравнително гъсти, сраснали с пънчето и чупливи. Понякога се разклоняват.

Пънче Цилиндрично. Розово-винено до тъмновинено и покрито с нежен белезникав налеп. Повърхността е гладка. Височина до 8 cm.

Месо Бяло, с розова зона под кожицата. Плътно и твърдо. Със слаба плодова миризма и лютив вкус.

Спори Споровият прашец е кремав. Спорите са с размери 7.5-9 x 5.5-7 μm. Орнаментирани са с шипчета, между които се вижда непълна омреженост.

Местообитание Под борове (Pinus) в низини и полупланински райони. Предпочита места с песъчлива или варовита почва. Плододава поединично или на групи през есента. Често срещан вид в своето местообитание. В Европа този вид е разпространен предимно в южните части.

Коментар Неядлива.

Сходни видове Russula torulosa се разпознава лесно по местообитанието и сезона, винените шапка и пънче, белите до кремави ламели и лютивия вкус.

В борови гори може да се открие един близък вид гълъбка, Russula sardonia. Отличава се с жълтеникави ламели и силнолютив вкус.

В смърчови гори расте Russula queletii (Келетова гълъбка). Този вид има сходни цветове и силно лютив вкус.

В иглолистни гори расте и Russula xerampelina (Виненочервена гълъбка). Различава се по покафеняването след нараняване и нелютивия вкус.

Текста подготви П. Неделев.

Russula torulosa.

Russula torulosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula torulosa.

Russula torulosa. Ламелите отначало са бели, по-късно са кремави.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula torulosa. Пънчето е винено и покрито с белезникав налеп.

Russula torulosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula torulosa.

Russula torulosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 6 Февруари, 2018 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>