Russula versatilis

Russula versatilis.

Russula versatilis Romagnesi
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Russule versatile (френски), Wandelbarer Täubling (немски).

Шапка Отначало изпъкнала, но скоро плоска с плитка вдлъбнатина. Винено-кафеникава, но неравномерно оцветена. Понякога с жълтеникави или розови участъци. С развитието цветовете стават по-светли. Повърхността е гладка, влажна и лъскава. Ръбът е изправен и ясно набразден при развити шапки. Кожицата се обелва до две-трети от разстоянието до центъра. Диаметър до 5 cm.

Ламели Кремаво-жълтеникави, по-късно с жълто-кафяви петна. Умерено редки до умерено гъсти, прираснали и чупливи.

Пънче Цилиндрично или слабо бухалковидно. Белезникаво, с жълто-кафевикави участъци, особено в основата и при развити екземпляри. Повърхността е гладка или слабо набръчкана. Височина до 5 cm.

Месо Бяло, тънко, влажно и крехко. Миризмата е салаба и приятна, подобна на мушкато. Вкусът е нелютив в месото и слаболютив в ламелите. Реагира силно с гваякова тинктура.

Спори Споровият прашец е охрен. Спорите са с размери 6.5-8.5 x 5.2-6.7 μm (по Romagnesi). Орнаментацията се състои от почти напълно изолирани брадавици, височина до 1.0 μm.

Местообитание В габърови гори (Carpinus). Плододава поединично или на малки групи през лятото.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Russula versatilis е слабо позната гълъбка с шапка с красиво, но изменчиво оцветяване. Sarnari класифицира този вид в подсекция Puellarinae, група от малки, крехки гълъбки, които показват пожълтяване и имат охрен споров прашец. В тази група са видове като Russula puellaris, Russula versicolor, Russula terenopus, Russula odorata и други. За определянето в тази група е важно да се отчита типа местообитание в комплект с всички макроскопични и микроскопични белези. Възможно е да се сбърка с ред видове от други групи ако не се отчита пожълтяването.

Текста подготви П. Неделев.

Russula versatilis.

Russula versatilis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula versatilis.

Russula versatilis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula versatilis. Орнаментация на спорите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 15 Май, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>