Кафяво-виолетова гълъбка

Russula vesca.

Russula vesca Fries
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Кафяво-виолетова гълъбка, Кафява гълъбка, Виолетова гълъбка.

По света Bared teeth Russula, Bare-toothed Russula, The flirt (английски), Russule comestible (френски), Fleischroter Speise-Täubling (немски), Сыроежка пищевая (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, като най-горната част е сравнително плоска, по-късно плоска с вдлъбнатина в центъра, накрая фуниевидна. Меснорозова, розово-кафява, кафяво-виолетова, розово-зеленикава, с или без бледоохрен център, неравномерно оцветена, с по-светли и по-тъмни участъци. Повърхността е гладка или слабо набръчкана и суха. Кожицата често не покрива ламелите по ръба на шапката и се обелва до половината от разстоянието до центъра. Диаметър до 10 cm.

Ламели Бели, по-късно кремави, понякога с кафеникави петна. Сравнително гъсти, сраснали с пънчето и чупливи.

Пънче Цилиндрично или слабо стесняващо се към основата. Бяло, в редки случаи с бледорозови петна. Повърхността е гладка. Височина до 7 cm.

Месо Бяло. Плътно и чупливо. Миризмата е неопределена. Вкусът е приятен.

Спори Споровият прашец е бял до съвсем бледокремав. Спорите са с размери 5.5-8 x 5-6 μm. Орнаментирани са с шипчета, между които почти не се виждат връзки.

Местообитание Широколистни и иглолистни гори. Плододава поединично или на групи от края на пролетта до есента. Широко разпространен и често срещан вид.

Коментар Ядлива гъба. (Източници: №5,7,8,9,10,12,13,18)

Сходни видове Russula vesca е една от най-редовно срещаните гълъбки в горите и се разпознава лесно след придобиване на опит. Особеното на Russula vesca е ръбът на шапката, при който често се случва кожицата да не покрива до край ламелите. Този характерен белег обаче не се наблюдава при всички плодни тела. Меснорозово-червеният цвят на шапката, белите ламели и пънче, белите спори и нелютивият вкус са други важни белези.

Текста подготви П. Неделев.

Russula vesca.

Russula vesca. Ламелите остават непокрити от кожицата по ръба на шапката.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula vesca.

Russula vesca. Ламелите и пънчето са бели.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula vesca, млади плодни тела.

Russula vesca.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula vesca.

Russula vesca.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula vesca.

Russula vesca.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula vesca.

Russula vesca.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula vesca. Срещат се екземпляри със зеленикави шапки.

Russula vesca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 8 Февруари, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>