Russula vinosobrunnea

Russula vinosobrunnea.

Russula vinosobrunnea (Bres.) Romagn.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Naked brittlegill (английски), Russule brun vineux (френски), Purpurbrauner Leder-Täubling (немски).

Шапка Отначало изпъкнала, след това плоска с плитка централна вдлъбнатина. Разнообразно оцветена: виненочервена, виненокафява, пурпурнокафява, кафява или зеленикаво-кафява, понякога с маслинени или охрени участъци или избледняваща в центъра. Често с тъмни, тънки ивици разположени по периферията. Повърхността е гладка и матова в сухо време или влажна и блестяща след дъжд. Ръбът е изправен и ненабразден. Кожицата се обелва трудно и за кратко. Диаметър до 15 cm.

Ламели Отначало кремави, след това прогресивно жълто-охрени. Сравнително дебели, гъсти и чупливи. Прираснали.

Пънче Цилиндрично или бухалковидно, дебело. Частично или цялостно обагрено розово или чисто бяло. Височина до 12 cm.

Месо Бяло, плътно, чупливо. С приятен вкус и без особена миризма.

Спори Споровият прашец е охреножълт. Спорите са с размери 7.3-10 х 6.4-8 μm (по Sarnari). Орнаментирани са с шипчета с връзки оформящи частична мрежа.

Местообитание Широколистни гори. Нашите наблюдения са от дъбови гори (Quercus) в низините. Плододава през лятото и есента.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Russula vinosobrunnea е гълъбка с едри и месести плодни тела, с разнообразно оцветена шапка по която могат да се открият тъмни, обиколни ивици. Има бяло или розово обагрено пънче, охрени ламели и охрен споров прашец, нелютиво и непроменящо цвета си месо и асоциира с широколистни дървета. R. vinosobrunnea е близък родствен вид на Червеностъблената гълъбка (Russula olivacea) и Коженочервената гълъбка (Russula alutacea). Трите вида са класифицирани в секция Olivaceinae.

R. olivacea расте в планините в иглолистни и букови гори и в много аспекти не се различава от R. vinosobrunnea. Има спори с изолирани шипчета, без връзки помежду им.

R. alutacea расте в широколистни гори. Има спори с множество връзки между шипчетата и те изглеждат почти напълно омрежени. Размерът на спорите е също малко по-голям. Sarnari обръща внимание, че при този вид обиколни ивици върху шапката не се наблюдават, а розова багра по пънчето рядко се среща.

Текста подготви П. Неделев.

Russula vinosobrunnea.

Russula vinosobrunnea. Пънчето често има розова багра.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula vinosobrunnea с ясни ивици по периферията на шапката.

Russula vinosobrunnea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 8 Юни, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>