Виолетовопънчеста гълъбка

Russula violeipes.

Russula violeipes Quél.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Виолетовопънчеста гълъбка.

По света Velvet brittlegill (английски), Russule à pied violet (френски), Violettstieliger Täubling (немски).

Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно плоска и с плитка вдлъбнатина в центъра. Отначало кремаво-жълта или бледожълта, понякога със зеленикав тон. По-късно някои екземпляри придобиват частично или изцяло виолетово оцветяване, докато други запазват първоначалния си бледожълт цвят. Повърхността е гладка, а при развити плодни тела – с напрашен или кадифен вид. Кожицата се обелва до половината от разстоянието до центъра. Диаметър до 10 cm.

Ламели Бели, по-късно кремави. Сравнително гъсти, с множество разклонения, сраснали с пънчето и чупливи.

Пънче Цилиндрично или слабо стесняващо се към основата. Бяло, с възрастта придобива неравномерно розово-виолетово, бледовиолетово или винено оцветяване. Повърхността е гладка. Височина до 7 cm.

Месо Бяло. Плътно, освен в пънчето при по-стари екземпляри, където е шуплесто, чупливо. Миризмата е подобна на сготвени ракообразни. Вкусът е приятен.

Спори Споровият прашец е кремав.

Местообитание Широколистни и иглолистни гори, но сравнително често в букови (Fagus) и габърови (Carpinus) гори. Плододава през лятото поединично или на групи. Широко разпространен вид.

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Уязвим“ (VU).

Коментар Ядлива гъба. (Източници: №5,7,9,18)

Сходни видове Russula violeipes се разпознава по характерното оцветяване (жълтеникава или виолетова шапка, бяло пънче с виолетови участъци), кремавите ламели и нетипичната миризма. В едно находище може да има няколко различно оцветени екземпляри.

Други видове гълъбки в групата на R. violeipes са Russula amoenicolor и Russula amoena.

Текста подготви П. Неделев.

Russula violeipes. Младо плодно тяло, с подчертан контраст между жълтата шапка и виолетовото пънче.

Russula violeipes. Ламелите имат чести разклонения и на цвят стават кремави.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula violeipes.

Russula violeipes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Април, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>