Виолетовопънчеста гълъбка

Russula violeipes.

Russula violeipes Quél.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Виолетовопънчеста гълъбка.

По света Velvet brittlegill (английски), Russule à pied violet (френски), Violettstieliger Täubling (немски), Сыроежка фиолетовоногая (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно плоска и с плитка вдлъбнатина в центъра. Отначало кремаво-жълта или бледожълта, понякога със зеленикав тон. По-късно някои екземпляри придобиват частично или изцяло виолетово оцветяване, докато други запазват първоначалния си бледожълт цвят. Повърхността е гладка, а при развити плодни тела – с напрашен или кадифен вид. Кожицата се обелва до половината от разстоянието до центъра. Диаметър до 10 cm.

Ламели Бели, по-късно кремави. Сравнително гъсти, с множество разклонения, сраснали с пънчето и чупливи.

Пънче Цилиндрично или слабо стесняващо се към основата. Бяло, с възрастта придобива неравномерно розово-виолетово, бледовиолетово или винено оцветяване. Повърхността е гладка. Височина до 7 cm.

Месо Бяло. Плътно, освен в пънчето при по-стари екземпляри, където е шуплесто, чупливо. Миризмата е подобна на сготвени ракообразни. Вкусът е приятен.

Спори Споровият прашец е кремав.

Местообитание Широколистни и иглолистни гори. Нашите наблюдения са от букови (Fagus), габърови (Carpinus) и смърчови (Picea) гори. Плододава поединично или на групи през лятото. Широко разпространен, но не често срещан вид.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите в България с категория „Уязвим“ (VU). (Red List of fungi in Bulgaria, M. M. Gyosheva, C. M. Denchev, E. G. Dimitrova, B. Assyov, R. D. Petrova & G. T. Stoichev, Mycologia Balcanica 3, 2006)

Коментар Ядлива гъба. (Източници: №5,7,9,18)

Сходни видове Russula violeipes се разпознава по характерното оцветяване, кремавите ламели и специалната миризма. Шапката варира от жълта до виолетова, но в едно находище често се намират екземпляри и от двете крайности. Пънчето може да е бяло или обагрено виолетово.

Други видове гълъбки в групата на R. violeipes са Russula amoenicolor и Russula amoena. Те миришат по същия начин.

Текста подготви П. Неделев.

Russula violeipes.

Russula violeipes. Ламелите стават кремави.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula violeipes.

Russula violeipes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula violeipes.

Russula violeipes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula violeipes.

Russula violeipes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula violeipes.

Russula violeipes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 2 Ноември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>