Rutstroemia bolaris

Rutstroemia bolaris.

Rutstroemia bolaris (Batsch) Rehm
семейство Rutstroemiaceae

У нас Няма име.

По света Hainbuchen-Stromabecherling (немски).

Местообитание Върху гниещи повалени клони на обикновен габър (Carpinus betulus). По литературни данни е възможно да расте и върху клони на черна елша (Alnus glutinosa) или други широколистни дървета. Плододава в края на зимата и през пролетта.

 

 

Rutstroemia bolaris.

Rutstroemia bolaris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutstroemia bolaris. За този вид е характерна кълбовидната структура (textura globulosa) на външния ексципулум.

Rutstroemia bolaris. Спори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 26 Март, 2016 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>