Елово-шишаркова рутщрьомия

Rutstroemia bulgarioides.

Rutstroemia bulgarioides P. Karst.
семейство Rutstroemiaceae

синоним Piceomphale bulgarioides (P. Karst.) Svrček

У нас Елово-шишаркова рутщрьомия (или пезиза).

По света Fichtenzapfen-Stromabecherling (немски), Рутстремия булгариевидная (руски).

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Уязвим“ (VU).

 

 

Rutstroemia bulgarioides върху шишарка на смърч.

Rutstroemia bulgarioides.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutstroemia bulgarioides.

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионите, в които вида е установен.

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Април, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>