Сърнена рогачка

Сърнени рогачки (Sarcodon imbricatus).

Sarcodon imbricatus (L.) P. Karst.
семейство Bankeraceae

синоним Hydnum imbricatum L.

У нас Сърнена рогачка, Кафява сърненка.

По света Scaly hedgehog (английски), Sarcodon imbriqué, Barbe de bouc (френски), Habichtpilz (немски),  Ежовик пестрый (руски).

Шапка До 20 cm в диаметър. Месеста и плътна, първоначално изпъкнала, по-късно плоска, при по-старите екземляри вдлъбната в средата, сивокафява до жълтокафява. Повърхността й е суха и кадифена, осеяна с едри, повдигнати, контрастиращи тъмно-кафяви люспи. Ръбът при младите екземпляри е подвит навътре, при по-старите е изправен, често насечен.

Иглички Бели до белезникави, низбягващи по пънчето, крехки и лесно отделящи се от шапката.

Пънче До 8 cm, плътно, белезникаво, обикновено ексцентрично разположено спрямо шапката.

Месо Плътно, твърдо, белезникаво до бежово, без особена миризма и с леко горчив вкус. Няма цветна реакция с калиева основа (KOH).

Спори Споровият прах е кафяв.

Местообитание Високите иглолистни гори със смърч (Picea abies). Обикновено расте на групи и се среща често. Плододава от края на лятото до края на есента (VIII-XI).

Коментар Ядлива. (Източници: №1,2,8,9) Някои хора я събират за консумация – може да се приготовлява печена на скара, маринована или за гъбено брашно. За ядене стават само младите екземпляри и то след отстраняване на игличките. Месото на старите гъби горчи и е негодно за консумация.

Сходни видове У нас Сърнената рогачка, Sarcodon imbricatus, е широко разпространен вид във високия иглолистен пояс и е може би най-яркият представител на този род. В Епропа се срещат повече от 15 вида Sarcodon, много от които твърде редки и слабо проучени. Те са месести гъби с шапка и пънче и образуват своите спори върху иглички вместо ламели или пори както при други родове гъби. Те образуват микоризни асоциации с различни видове дървета.

Важни белези за различаването на този вид от други видове Sarcodon са шапката покрита с едри, тъмнокафяви люспи, равномерно оцветеното месо в пънчето (без синкави или зеленикави петна в основата) и наличието на смърчове в местообитанието.

  1. Sarcodon squamosus е вид който се отличава трудно, но се счита, че расте единствено с бор (Pinus). В миналото много автори погрешно са назовавали находки на S. squamosus като S. imbricatus. Има сведения, че се среща и в България, но е значително по-рядък.
  2. Sarcodon scabrosus расте в широколистни и иглолистни гори. Има червеникаво-кафява люспеста шапка, сиво-синкаво месо в основата на пънчето, горчив вкус и брашняна миризма.
  3. Горчивата рогачка (Sarcodon leucopus), с почти гладка, ненапукана шапка и потъмняващо месо. Среща се в планински иглолистни и широколистни гори.

Описанието подготвиха В. Занев и П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Сърнени рогачки (Sarcodon imbricatus).

Сърнена рогачка (Sarcodon imbricatus). Месото е бежово.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сърнени рогачки (Sarcodon imbricatus).

Сърнени рогачки (Sarcodon imbricatus).

 

 

 

 

 

 

 

 

Сърнена рогачка (Sarcodon imbricatus). Иглички.

Сърнени рогачки (Sarcodon imbricatus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сърнени рогачки (Sarcodon imbricatus).

Сърнени рогачки (Sarcodon imbricatus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 17 Октомври, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>