Горчива рогачка

Горчиви рогачки (Sarcodon leucopus).

Sarcodon leucopus (Pers.) Maas Geest. & Nannf.
семейство Bankeraceae

синоним Hydnum leucopus Pers.

У нас Горчива рогачка.

По света Widerlicher Braunsporstacheling (немски).

Месо Бяло, дебело и плътно. След разрез бавно потъмнява. Има слаб, горчив или неопределен вкус. Миризмата е ароматна.

Местообитание Планински иглолистни гори, най-вече в асоциация с бял бор (Pinus sylvestris) и смърч (Picea abies). Според Petr Hrouda също може да се открие и под широколистни дървета. Плододава през лятото и есента, поединично или на групи. Видът е рядък. Вероятно може да послужи като индикатор за стари гори с високо консервационно значение.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Критично застрашен“ (CR). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Неядлива гъба.

Горчиви рогачки (Sarcodon leucopus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горчива рогачка (Sarcodon leucopus).

Горчива рогачка (Sarcodon leucopus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горчива рогачка (Sarcodon leucopus).

Горчива рогачка (Sarcodon leucopus). Месото потъмнява.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионите, в които Sarcodon leucopus е установен.

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>