Горчива рогачка

Горчиви рогачки (Sarcodon leucopus).

Sarcodon leucopus (Pers.) Maas Geest. & Nannf.
семейство Bankeraceae

синоним Hydnum leucopus Pers.

У нас Горчива рогачка.

По света Widerlicher Braunsporstacheling (немски).

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Критично застрашен“ (CR). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Неядлива гъба.

Горчиви рогачки (Sarcodon leucopus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионите, в които вида е установен.

 

Последна редакция на pavel от 27 Април, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>