Керино ухо

Керино ухо (Sarcoscypha coccinea).

Sarcoscypha coccinea (Jacq.) Boud.
семейство Sarcoscyphaceae

У нас Керино ухо, Бабино ушенце, Попова паничка.

По света Ruby elf cup (английски), Pézize écarlate (френски), Scharlachroter Kelchbecherling (немски), Саркосцифа алая (руски).

Плодно тяло Чашковидно или паничковидно, с късо стъбло. Червената вътрешната повърхност на чашката е спороносния слой на гъбата. Външната повърхност на чашката е бяла, белезникава до розова и е покрита с фини косъмчета. Ръбът е подвит или изправен и финоназъбен. Пънчето е бяло и покрито с власинки. Диаметър до 5 cm. В редки случаи отсъства червен пигмент и плодното тяло може да придобие жълт или дори бял цвят.

Месо Белезникаво или бяло, плътно. Без особени миризма или вкус.

Спори Елипсовидни и удължени, с размери 30-36 х 12-15 μm. Всички спори имат видимо изпъкнали краища. Всяка спора съдържа многобройни, малки мастни телца събрани в двата полюса.

Местообитание Расте на групи върху мъртви клони на различни дървета сред които явор (Acer), елша (Alnus), бук (Fagus), габър (Carpinus), ясен (Fraxinus), розоцветни (Rosaceae), акация (Robinia) и други. Предпочита влажни, мъхести места, обикновено близо до речни корита и в долини. Среща се през зимата до началото на пролетта (XII-III).

Коментар Ядлива гъба. (Източник: №1)

Сходни видове Съществуват и други видове Sarcoscypha в Европа. Това са Sarcosypha austriaca, Sarcoscypha jurana, но е възможно да съществуват и други. Различават се предимно по микроскопични белези. Формата и съдържанието на спорите, както и формата на косъмчетата по външната повърхност на чашката са определящи.

Алпийската чашка (Microstoma protractum) е друг близък вид. Има малка чашка със силно назъбен ръб и дълго пънче. Среща се рядко.

Текста подготви П. Неделев.

Керино ухо (Sarcoscypha coccinea).

Керино ухо (Sarcoscypha coccinea).

 

 

 

 

 

 

 

 

Керино ухо (Sarcoscypha coccinea). Ръбът на чашката е провесен и назъбен.

Керино ухо (Sarcoscypha coccinea).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керино ухо (Sarcoscypha coccinea).

Керино ухо (Sarcoscypha coccinea).

 

 

 

 

 

 

 

 

Младо Керино ухо (Sarcoscypha coccinea).

Керино ухо (Sarcoscypha coccinea).

 

 

 

 

 

 

 

 

Керино ухо (Sarcoscypha coccinea).

Местообитание, през месец февруари. Дърветата са акации (Robinia pseudoacacia).

 

 

 

 

 

 

 

 

Керино ухо (Sarcoscypha coccinea).

Местообитание на Керино ухо (Sarcoscypha coccinea) – акациева гора (Robinia pseudoacacia).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керино ухо (Sarcoscypha coccinea). Спори в аскус.

Керино ухо (Sarcoscypha coccinea). Спори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръбът при Sarcoscypha austriaca (отляво) и Sarcoscypha coccinea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 5 Февруари, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>