Керино ухо

Керино ухо (Sarcoscypha coccinea).

Sarcoscypha coccinea (Jacq.) Boud.
семейство Sarcoscyphaceae

У нас Керино ухо, Бабино ушенце, Попова паничка.

По света Ruby elf cup (английски), Pézize écarlate (френски), Scharlachroter Kelchbecherling (немски), Саркосцифа алая (руски).

Плодно тяло Чашковидно или паничковидно, с късо стъбло. Червената вътрешната повърхност на чашката е спороносния слой на гъбата. Външната повърхност на чашката е бяла, белезникава до розова и е покрита с фини косъмчета. Ръбът е подвит или изправен и финоназъбен. Пънчето е бяло и покрито с власинки. Диаметър до 5 cm. В редки случаи отсъства червен пигмент и плодното тяло може да придобие жълт или дори бял цвят.

Месо Белезникаво или бяло, плътно. Без особени миризма или вкус.

Спори Елипсовидни и удължени, с размери 18-24 х 12-16 μm. Характерен микроскопичен белег е формата на спората. Вички спори имат изпъкнали краища. Отделно, клетката съдържа многобройни, малки мастни телца събрани в двата полюса.

Местообитание Расте на групи върху мъртви клони на различни дървета сред които явор (Acer), елша (Alnus), бук (Fagus), габър (Carpinus), ясен (Fraxinus), розоцветни (Rosaceae), акация (Robinia) и други. Предпочита влажни, мъхести места, обикновено близо до речни корита и в долини. Среща се през зимата до началото на пролетта (XII-III).

Коментар Ядлива. (Източник: №1)

Сходни видове Съществуват и други видове Sarcoscypha в Европа. Това са Sarcosypha austriaca, Sarcoscypha jurana, но е възможно да съществуват и други. Различават се предимно по микроскопични белези. Формата и съдържанието на спорите, както и формата на косъмчетата по външната повърхност на чашката, са определящи.

Алпийската чашка (Microstoma protractum) е друг близък вид. Има малка чашка със силно назъбен ръб и дълго пънче. Среща се рядко.

Текста подготви П. Неделев.

Керино ухо (Sarcoscypha coccinea).

Керино ухо (Sarcoscypha coccinea). Ръбът на чашката е финоназъбен.

 

 

 

 

 

 

 

 

Керино ухо (Sarcoscypha coccinea).

Керино ухо (Sarcoscypha coccinea).

 

 

 

 

 

 

 

 

Керино ухо (Sarcoscypha coccinea).

Керино ухо (Sarcoscypha coccinea).

 

 

 

 

 

 

 

 

Керино ухо (Sarcoscypha coccinea). Форми с оранжеви, жълти или бели цветове са възможни.

Една от разликите между Sarcoscypha austriaca (отляво) и Sarcoscypha coccinea. Ръбът е с различна структура.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керино ухо (Sarcoscypha coccinea).

Местообитание на Керино ухо (Sarcoscypha coccinea) – акациева гора (Robinia pseudoacacia).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местообитание, през месец февруари. Дърветата са акации (Robinia pseudoacacia).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 14 Април, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>