Scleroderma bovista

Scleroderma bovista.

Scleroderma bovista Fries
семейство Sclerodermataceae

У нас Няма име.

По света Potato earthball (английски), Scléroderme boviste (френски), Netzsporiger Kartoffelbovist, Rotbräunlicher Kartoffelbovist (немски), Ложнодождевик порховковый (руски).

Местообитание В широколистни гори. Плододава върху открита почва, обикновено край пътеки и на места повлияни от човека. Плодните тела са самотни или на групи. Сезонът е през лятото и есента.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост, вероятно отровна.

Сходни видове Обвивката на Scleroderma bovista първоначално има розов оттенък и е гладка, което помага за идентифициране на вида, но по-късно става жълто-охрена и повече или по-малко люспеста и започва да наподобява други видове Scleroderma. Мицелните хифи в основата понякога са силно развити и сформират пънче, както също се вижда при вида Лъжлива пърхутка (Scleroderma verrucosum), но не винаги. За сигурно определяне на този и близки видове е необходим преглед на спорите с микроскоп. S. bovista има кълбовидни спори с орнаментация от шипчета съединени помежду си в мрежа. S. verrucosum, Люспеста лъжлива пърхутка (Scleroderma areolatum) и Scleroderma cepa имат спори с орнаментация от изолирани шипчета.

Лъжливият трюфел (Scleroderma citrinum) има надигнати брадавици по обвивката и никога не показва розов оттенък. Този вид също притежава спори с мреждовидна орнаментация.

Scleroderma bovista.

Scleroderma bovista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scleroderma bovista. Перидият отначало е почти гладък, с розово-кафяв цвят.

Scleroderma bovista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scleroderma bovista.

Scleroderma bovista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scleroderma bovista.

Scleroderma bovista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Scleroderma bovista.

Спори на Scleroderma bovista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 15 Юли, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>