Лъжлив трюфел

Лъжлив трюфел (Scleroderma citrinum).

Scleroderma citrinum Persoon
семейство Sclerodermataceae

синоним Scleroderma aurantium sensu auct., Scleroderma vulgare Hornem.

У нас Лъжлив трюфел, Отровна пърхутка.

По света Common earthball (английски), Scléroderme vulgaire (френски), Dickschaliger Kartoffelbovist (немски), Ложнодождевик обыкновенный (руски).

Плодно тяло Почти кълбовидно, понякога на места слабо сплескано и бъбрековидно, с диаметър до 10 cm. Състои се от обвивка (перидий) и спороносен слой (глеба). Обвивката отначало е гладка и жълтеникава, но скоро след това се напуква, образувайки многобройни брадавици, които са надигнати и са с по-тъмен цвят. При срез обвивката е белезникава до бледовиолетова и с дебелина от 2-4 mm е сравнително месеста. При узряване на спорите обвивката се накъсва и образува отвор с неправилна форма.

Спороносният слой първоначално е белезникав и с плътна, твърда консистенция. Постепенно от центъра навън се оцветява в жълтеникаво, зеленикаво или виолетово и накрая придобива почти черен цвят. Виждат се многобройни бели нишки, които придават мраморен вид на глебата. След това постепенно глебата става прахообразна и с тъмнокафяв цвят.

В основата на плодното тяло се разполагат жълтеникави мицелни хифи. Не се образува пънче.

Месото има специфична металическа или каучукова миризма. Няма особен вкус.

Спори Споровият прашец е тъмнокафяв до черно-кафяв. Спорите са кълбовидни, с диаметър от 7.5 – 12 μm и покрити с шипчета с височина 0.8-1.5 μm. Подредбата им е такава, че формират мрежа по повърхността.

Местообитание Расте поединично или на групи в широколистни или смесени гори. Плодните тела обикновено са частично или наполовина вкопани в земята. Предпочита кисели почви. Плододава през лятото и есента, но стари плодни тела се откриват и по-късно. Не е често срещан вид в България.

В редки случаи, прикрепени към плодните тела на Scleroderma citrinum, се откриват плодни тела на манатарката Pseudoboletus parasiticus. Счита се, че манатарката паразитира върху Scleroderma citrinum и никой друг вид Scleroderma. Този вид е много рядък в България.

Коментар Отровна. Може да предизвика стомашно-чревно разстройство при консумиране в сурово или сготвено състояние, особено при по-големи количества. (Източници: №1,2,8,9,12,13)

Сходни видове Трябва да се различи от ядливи пърхутки от родове като Lycoperdon, Bovista и Calvatia които са по-нежни и нямат едри, груби брадавици или жълтеникави мицелни хифи. Истинските трюфели от род Tuber растат изцяло под земята, нямат видими мицелни хифи и не стават прахообразни с времето.

От други видове Scleroderma, S. citrinum се отличава по жълтия цвят на обвивката, по големите, надигнати брадавици и по липсата на ясно пънче в основата на плодното тяло. Спорите с мрежовиден рисунък погледнати под микроскоп са характерни за този и за два други вида: Scleroderma bovista (с обвивка с розов, по-късно жълт цвят и почти гладка или люспеста повърхност, но без надигнати брадавици) и Scleroderma meridionale (с пънче).

Текста подготви П. Неделев

Лъжлив трюфел (Scleroderma citrinum). Надигнати брадавици покриват обвивката.

Лъжливи трюфели (Scleroderma citrinum).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лъжлив трюфел (Scleroderma citrinum).

Лъжлив трюфел (Scleroderma citrinum).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лъжлив трюфел (Scleroderma citrinum).

Лъжлив трюфел (Scleroderma citrinum).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Лъжлив трюфел (Scleroderma citrinum).

Спори на Лъжлив трюфел (Scleroderma citrinum).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 6 Юли, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>