Scleroderma meridionale

Scleroderma meridionale.

Scleroderma meridionale Demoulin & Malençon
семейство Sclerodermataceae

У нас Няма име.

По света Scleroderme meridional (френски), Mittelmeer-Kartoffelbovist (немски), Ложнодождевик южный (руски).

Местообитание Сухи места с песъчлива, силикатна почва. Видът е типичен за средиземноморието и южните части на Европа. Плододава поединично или на малки групи през лятото и есента.

Видът беше съобщен нов за страната от Б. Асьов през 2016 г. с находка на Д. Велин от югозападна България. (Scleroderma meridionale (Boletales) in Bulgaria and Greece. Fifth Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, Ohrid, 19–22 October 2016. Book of Abstracts, p. 76. Macedonian Ecological Society, Skopje)

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

*Показаните екземпляри на тази страница са снимани в Гърция.

Scleroderma meridionale.

Scleroderma meridionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scleroderma meridionale.

Scleroderma meridionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scleroderma meridionale.

Scleroderma meridionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 8 Септември, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>