Лъжлива пърхутка

Scleroderma verrucosum.

Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers.
семейство Sclerodermataceae

У нас Лъжлива пърхутка, Брадавичеста пърхутка.

По света Scaly earthball (английски), Scléroderme verruqueux (френски), Braunwarziger Hartbovist (немски), Ложнодождевик бородавчатый (руски).

Плодно тяло Кълбовидно или пумпаловидно, в основата често с издължено пънче. Диаметър до 5 cm. Състои се от обвивка (перидий) и спороносен слой (глеба).

Перидият е финолюспест, с червеникаво-кафяв до охрено-кафяв цвят, по-късно става почти гладък. При срез е белезникав до розов и с винени оттенъци. Дебелината е под 2 mm. При узряване на спорите перидият се разкъсва и образува отвор с неправилна форма в горната си част.

Глебата е белезникава и с плътна и твърда консистенция в началото. След това се оцветява пурпурно-черна и е пронизана от бели нишки. Накрая става сиво-черна и прахообразна.

В основата на плодното тяло се разполага пънче образувано от дълги, дебели и преплитащи се бели мицелни шнурове. Не винаги е ясно изразено.

Миризмата е металическа или подобна на каучук. Няма особен вкус.

Спори Споровият прашец е тъмнокафяв. Спорите са сферични, с диаметър от 7.5 – 11 μm и са покрити с шипчета с височина 0.5-1.5 μm, без мрежовиден рисунък.

Местообитание Расте поединично или на групи в широколистни гори и паркове. Плодните тела се образуват върху почва. Плододава през лятото и есента.

Коментар Счита се за отровна.

Сходни видове Scleroderma verrucosum се разпознава най-лесно по високото пънче от преплитащи се мицелни шнурове, когато е образувано.

Scleroderma areolatum (Люспеста лъжлива пърхутка) има подобно плодно тяло със ситнолюспест перидий и този вид понякога също образува късо пънче. Спорите са по-едри (9-13 μm).

Тексто подготви П. Неделев.

Scleroderma verrucosum.

Scleroderma verrucosum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scleroderma verrucosum.

Scleroderma verrucosum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scleroderma verrucosum.

Scleroderma verrucosum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 15 Юли, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>