Скутелиния

Scutellinia sp.

Scutellinia (Cooke) Lambotte
семейство Pyronemataceae

У нас Скутелиния.

Scutellinia е род аскомицетни гъби. Плодните тела представляват ярки, оранжеви или червени панички или купички с тъмни косъмчета по периферията, наподобяващи човешки мигли. Максималният диаметър на плодните тела е около 1 cm. Обикновено се срещат на групи и обичат влажните места в горите. Могат да растат върху гнила дървесина, шишарки или почва. Типични местообитания са извори, брегове на реки и поточета, мочурища и канавки и дори дървесни хралупи, в които се събира вода.

Познати са десетки видове (11 в България), но различаването им без помощта на микроскоп е непосилно. Видовете намерени в България са: Scutellinia caucasica, S. cejpii, S. cervorum, S. crinita, S. crucipila, S. fimicola, S. nigrohirtula, S. scutellata (най-популярният вид в литературата), S. setosa, S. subcervorum, S. trechispora и S. umbrorum.

За определянето се набляга на микроскопичните белези. Важни са размерът, формата и орнаментацията на спорите, както и размерът на космите и формата на техните корени. Разликите между някои видове са тънки, а някои от тях се смятат за комплексни, тоест общият брой на видове и начините за разграничаване подлежат на доизясняване. Този род затруднява и най-опитните миколози.

Scutellinia sp.

Scutellinia sp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scutellinia sp.

Scutellinia sp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 26 Септември, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>