Simocybe centunculus

Simocybe centunculus.

Simocybe centunculus (Fr.) P. Karst.
семейство Crepidotaceae

У нас Няма име.

По света Dingy twiglet (английски), Simocybe olivâtre (френски), Hellrandiger Olivschnitzling (немски), Симоцибе лоскутная (руски).

Местообитание В гори върху мъртва широколистна дървесина. Плододава поединично или на малки групи. Сезонът е от края на пролетта до есента.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Simocybe centunculus е малка гъба с маслиненокафеникава шапка с напрашена повърхност и склонност към прозиране по ръба. Има прираснали и сравнително редки ламели, които отделят тъмен споров прашец. В род Simocybe има няколко вида и определянето им разчита в голяма степен на микроскопичните белези.

Simocybe sumptuosa има малко по-едри плодни тела с по-тъмна и подчертано хигрофанна шапка. При S. centunculus в пилеипелиса се виждат бутилковидни клетки с дължина около 40-50 μm, докато при S. sumptuosa те са двойно по-дълги.

Simocybe geraniolens има зеленикава шапка и мирише на мушкато.

Simocybe centunculus.

Simocybe centunculus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 21 Януари, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>