Sowerbyella rhenana

Sowerbyella rhenana.

Sowerbyella rhenana (Fuckel) J. Moravec
семейство Pyronemataceae

У нас Няма име.

Плодно тяло (апотеций) С чашковидна форма, на малко краче. Широчината на чашката достига до 25 mm, дълбочината до 22 mm.

Вътрешната повърхност (химениум) е с кайсиевооранжев цвят, с гладка повърхност. Външната повърхност е жълта, жълто-оранжева, обикновено по-светла от химениума, при младо състояние с дребни бели власинки, които създават представа за зърнеста повърхност за невъоръжено око. С възрастта външната повърхност става брашняна, като разликата със спорообразуващата повърхност става по-ярка. Химениумът става по-наситенооранжев, докато отвън избледнява.

Крачето не е много късо, цилиндрично, понякога усускано, бяло, мръснобяло до жълтеникаво, достига до 19 mm дължина, 6-8 mm широчина, понякога с надлъжни вдлъбнатини. Месото е чупливо, ясно се разграничават трите пласта ексципулум.

Микроскопични структури Външният ексципулум (excipulum ectale) е с textura angularis/subglobulosa, съставена от прозрачни или леко жътеникави клетки, като от последните елементи възникват прозрачни, хифоидни косми с дължина до 50 микрона, (само при младите екземпляри). Медуларен ексципулум (excipulum medullare) е с textura intricata, съставена от прозрачни хифи. Субхимениалният слой е с по-гъста textura intricata, съставена от жълтеникави хифи.

Аскусите са цилиндрични, постепенно стесняващи се в основата, осемспорови.

Парафизите са цилиндрични, рядко разделени в основата, леко разширяващи се в горната част и изкривени като кука, пълни с жълто-оранжев пигмент при младите, а при по-възрастните жълто-зеленикав пигмент.

Спорите са елипсовидни, прозрачни, с две мастни капки, орнаментирани с непрекъсната мрежа, като височината на хребетите на мрежата достигат до 1.35 микрона. Размерите на спорите са 20.2 [21.7 ; 22.2] 23.7 x 11.3 [12.3 ; 12.6] 13.5 μm без орнаментациите. Брой на измерените спори: 50.

Местообитание Расте на групи на земята в букови гори (Fagus) в планински райони, но според автори се среща и под иглолистни дървета и в смесени гори. Расте от август до ноември. Видът бе намерен от Илияна Илиева на Витоша през август 2014 г. Снимките на тази страница са от това находище.

Текста подготви М. Славова. Сниманите гъби са определени от нея след анализ на микроскопичните структури.

Sowerbyella rhenana.

Sowerbyella rhenana.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sowerbyella rhenana.

Sowerbyella rhenana.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sowerbyella rhenana.

Sowerbyella rhenana.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sowerbyella rhenana. Аскуси и парафизи.

Sowerbyella rhenana. Спори.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sowerbyella rhenana. Зрелите спори имат мрежовидна орнаментация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 8 Януари, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>